Świętują ćwierćwiecze

Świętokrzyski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obchodzi 25-lecie swojej działalności

Foto - ks. Grzegorz Słodkowski

W Sandomierzu 6 września odbyły się wojewódzkie uroczystości z okazji 25-lecia Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obchody jubileuszu rozpoczęły się od posadzenia dębu, który stanął przy siedzibie Sandomierskiego Biura Powiatowego ARiMR.

Następnie została odprawiona uroczysta Msza św. w Bazylice katedralnej celebrowana pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. We wspólnej modlitwie uczestniczyli: poseł Andrzej Kryj, Tomasz Nowakowski, prezes ARiMR, Józef Cepil, dyrektor Świętokrzyskiego OR ARiMR. Uczestnikami uroczystości byli także dyrektorzy, kierownicy i pracownicy oddziałów regionalnych i powiatowych Agencji oraz przedstawiciele instytucji ściśle z nią współpracujących.

Bp Krzysztof Nitkiewicz nawiązał w homilii do słów Pana Jezusa z przeczytanej Ewangelii, podkreślając, że uczestnictwo w obrzędach religijnych oraz praktyki pobożnościowe muszą być poparte życiem. Trzeba kształtować je zgodnie ze Słowem Bożym, a nie dopasowywać to Słowo do naszego życia. Polska wieś świadczy o tym, że jest to możliwe nawet w dobie gruntownych przemian. Mówiąc o trwającej nadal transformacji, bp Nitkiewicz zauważył, że ARiMR pomaga polskim rolnikom, uwzględniając polską tradycję oraz lokalne uwarunkowania.

– Wasza agencja troszczy się zarazem o ochronę środowiska obszarów wiejskich. Tutaj również zachowuje roztropność i jest daleka od pseudo ekologicznej przesady. Myślę, że na Zachodzie można mówić czasami o swojego rodzaju histerii, kiedy niektóre wpływowe osoby sugerują np. ograniczenie liczby dzieci w rodzinach, czy nawet wprowadzenie limitów sprzedaży mięsa, twierdząc, że inaczej doprowadzimy naszą planetę do katastrofy. Nie możemy jednak zapominać, że troska ekologiczna powinna zaczynać się od troski o człowieka, o jego życie, o jakość tego życia. Człowiek jest bowiem pierwszym i najważniejszym stworzeniem, które Bóg uczynił na swój obraz i podobieństwo. Niestety ekologia staje się czasami ideologią, czy wręcz nową religią. Są i u nas grupy dążące do wywrócenia porządku ustanowionego przez Boga – Stworzyciela Nieba i Ziemi. To nie znaczy, że mamy lekceważyć zagrożenia wynikające z industrializacji rolnictwa, genetycznej modyfikacji roślin i zwierząt, ze stosowania śmiercionośnych preparatów. Wręcz przeciwnie, powinniśmy troszczyć się o wszelkie stworzenie, o całą planetę. Sam Bóg zlecił nam to zadanie. Należy jednak zachować właściwe proporcje i hierarchię – mówił biskup.

– Wracając do człowieka, który jest koroną wszelkiego stworzenia, przeczytałem w notatce otrzymanej od Pana Dyrektora, że polska wieś odmłodniała. Co więcej, mamy najniższy średni wiek rolnika w UE. To zobowiązuje, bo przecież młodzi, mający przed sobą całe życie powinni się rozwijać, a przy tym mają swoje potrzeby. Gwarancje socjalne i pomoc materialna są bardzo ważne, lecz należy się troszczyć także o ducha, o kulturę. Szkoda, że na naszym obszarze zanikły niemal całkowicie Uniwersytety Ludowe. Myślę, że wszyscy, zaczynając od Kościoła mamy w tej sprawie sporo do zrobienia – powiedział bp Nitkiewicz.

Po homilii Biskup Ordynariusz poświęcił sztandar Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to instytucja powołana w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych.