Święty bp Marcin z Tours i jego dziedzictwo w Opatowie

Ukazała się książka autorstwa Zofii Pałubskiej na temat kultu św. Marcina z Tours w Opatowie

Książka stanowi swoiste podsumowanie obchodów 1700. rocznicy urodzin patrona miasta Opatów.

– Święty Marcin Biskup Tours, IV-wieczny apostoł Europy fascynuje świeżością ewangelicznego przesłania szerzonego słowem i przykładem życia. Caritas Marcina, często świadczona w łączności z modlitwą wstawienniczą, przysporzyła mu popularności i szacunku graniczącego z kultem, który wzrósł, ugruntował się i rozszerzył po jego śmierci – podkreśla we wstępie autorka Zofia Pałubska.

Druga część ksiązki pokazuje silny związek miasta Opatowa z osobą św. Marcina, któremu już w średniowieczu dedykowano gotycką świątynię kolegiacką.

– Publikacja o św. Marcinie z Tours jest próbą nowego spojrzenia na życie i dzieło tego chrześcijańskiego giganta. Autorka podjęła się jednocześnie trudu ukazania wpływu kultu świętego na kształtowanie się duchowego i materialnego oblicza Opatowa. To odkrywanie korzeni będących słusznym powodem do dumy, jawi się pożyteczne w odniesieniu do teraźniejszości i przyszłości. Kieruje się podobnymi racjami, jak decyzja Stolicy Apostolskiej z 30 października 2009 roku o ustanowieniu św. Marcina patronem Opatowa – pisze we wprowadzeniu bp Krzysztof Nitkiewicz.

W drugiej części ksiązki autorka wraz z ks. Michałem Spocińskim, proboszczem parafii i dziekanem Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, przybliżają czytelnikowi jak bardzo postać św. Marcina kształtowała nie tylko rozwój duchowy kolejnych pokoleń mieszkańców Opatowa i duchownych związanych z kapitułą, ale także jak uwrażliwiała na potrzebę pomocy biednym i potrzebującym poprzez dzieła miłosierdzia.

Swoistym podsumowaniem dzieła o św. Marcinie i jego opatowskim dziedzictwie jest prezentacja jego kultu w czasach obecnych oraz przybliżenie jubileuszowych obchodów związanych z rocznicami narodzin i śmierci św. Marcina, jak również ustanowieniem przez Stolicę Apostolską św. Marcina patronem miasta Opatów.