Święty Filip Nereusz – trzeci Apostoł Rzymu

Kościół, zwłaszcza w Rzymie, obchodzi dziś, 26 maja, wspomnienie św. Filipa Nereusza – jednego z najbardziej popularnych świętych. Papież Franciszek w 500. rocznicę jego urodzin napisał, że jest trzecim „Apostołem Rzymu”, obok św. Piotra i św. Pawła.

Oto jeden z cudów przypisywanych św. Filipowi, którego dokonał 16 marca 1583 r. Historię o tym niezwykłym wydarzeniu przekazał książę Fabrizio – naśladowca św. Filipa, a także ojciec Pawła, który doświadczył cudu.

W swoim oratorium św. Filip przyjmował z zadowoleniem nie tylko ubogie dzieci, ale także osoby z tytułami. Wśród nich był książę Paweł, 14-letni chłopiec, który po długiej chorobie i wsparciu otrzymanym od św. Filipa zmarł 16 marca.

Tego dnia św. Filip nie mógł być przy nim w ostatnich chwilach jego życia, ponieważ sprawował Mszę świętą. Tak szybko, jak to było możliwe, przybył do jego domu, położył na nim rękę i nieprzerwanie się modlił. Wzywał go po imieniu i kropił wodą święconą.

W pewnym momencie Paweł obudził się na kilka minut i zaczął rozmawiać z Filipem. Podczas krótkiej rozmowy święty zapytał go, czy umarł w spokoju ducha. Paweł odpowiedział, że tego dnia była z nim mama i jego siostra, które umarły przed nim, więc odchodził ze spokojem w sercu. Wtedy św. Filip powiedział do niego: „Idź w pokoju… bądź błogosławiony i módl się do Boga za mnie”.

Świadkowie tamtego wydarzenia opowiadali, że Paweł, po usłyszeniu tych słów „natychmiast wrócił do poprzedniego stanu”.

Sala, w której odbywało się to nadzwyczajne wydarzenie znajduje się w Palazzo Massimo Alle Colonne w Rzymie. Obecnie jest kaplicą, którą można odwiedzić corocznie 16 marca.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor naczelny "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/