Sympozjum naukowe o informacji w świecie przyrody

W budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu odbyło się sympozjum naukowe z zakresu filozofii przyrody.

W jej ramach miały miejsce m.in. prezentacja najnowszej książki ks. dr hab. Stanisława Zięby, prof. KUL pt. „Przyroda procesem ewolucji i informacji”, którą przedstawił ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL. Jak powiedział, najnowsza pozycja naukowa ks. prof. Zięby stanowi klamrę jego wcześniejszych książek i jest zamknięciem jego dotychczasowych prac.

– Książka w swojej prostocie jest wyjątkowa, bo w poprzednich publikacjach dojrzewała idea informacji – czym jest informacja i znaczenie informacji. W swojej najnowszej książce ks. prof. Zięba podsumowuje wszystkie wysiłki naukowców wyjaśniające proces ewolucji, które można sprowadzić do tezy, że tak naprawdę przyroda, cały proces ewolucji jest efektem informacji. Profesor stawia również odważną tezę, że informacja staje się wręcz paradygmatem, która zaczyna sterować procesami całego rozwoju biologii oraz odgrywa dość znaczącą rolę rozwoju całego człowieka – mówił ks. J. Łapiński.

Następnie odbył się wykład dotyczący informacyjnego pochodzenia człowieka, który wygłosił ks. prof. Stanisław Zięba. W swoim wykładzie poruszył trzy tematy: ewolucyjna wizja świata, pochodzenie człowieka oraz kategoria informacji.

Informacja jako paradygmat był także tematem dyskusji panelowej, jaką poprowadził ks. Jacek Łapiński z przedstawicielami różnych ośrodków akademickich. Zaproszeni do dyskusji goście: ks. dr hab. Tadeusz Pabian, prof. UPJPII, ks. dr hab. Mirosław Twardowski, prof. UR, dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL, ks. dr Bartłomiej Krzos oraz ks. dr Łukasz Sadłocha rozmawiali o znaczeniu informacji z punktu widzenia własnego pola działania naukowego.
Na zakończenie sympozjum głos zabrał bp Edward Frankowski, który podziękował zarówno prelegentom, jak i gościom za spotkanie i merytoryczną dyskusję. Zwrócił uwagę na to, jak ważna jest nauka, szczególnie dla teologii, gdyż zgłębianie wiedzy o świecie pomaga zgłębiać wiedzę o Bogu.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/