Szafarze Bożej miłości

Dnia 12 marca bp Krzysztof Nitkiewicz ustanowił 30 nowych nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tarnobrzegu odbył się uroczysty obrzęd błogosławieństwa i posłania nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Dołączą oni do grupy mężczyzn, którzy posługują w parafiach diecezji, zanosząc Eucharystię osobom chorym i starszym.

Mszy św. przewodniczył Biskup Ordynariusz, koncelebrowali ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji, o. Karol Wielgosz, przełożony tarnobrzeskiego klasztoru dominikanów oraz przybyli proboszczowie szafarzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyły żony oraz bliscy nowo ustanowionych szafarzy.

Bp Nitkiewicz wspomniał w kazaniu o potrzebie dążenia do doskonałości, która cechuje Boga i przejawia się w bezwarunkowej miłości wobec wszystkich, dobrych i złych, naszych przyjaciół i nieprzyjaciół.

       Mówię o tym, gdyż podczas wykonywania posługi szafarza możecie czasami trafić na osobę z którą wam nie po drodze. Nie ma wyjścia, macie do niej pójść z miłością, choć pewnie będzie to wiele kosztowało.

Jezus Chrystus ukazuje oblicze tej Bożej miłości. Mamy się na nią całkowicie otworzyć, a zarazem, taką samą miłością jaką Bóg nas kocha, kochać innych.

Drogą ku temu jest Najświętsza Eucharystia, jej celebrowanie, udzielanie, adorowanie. Nie ma lepszej i gorszej Mszy św. Ważniejszej i mniej ważnej. Każda Msza św., choćby odprawiona w bunkrze, jak dzieje się dzisiaj na Ukrainie, jest wydarzeniem wszech czasów, łączącym Niebo z Ziemią w oddawaniu chwały Bogu.

Eucharystia to pokarm, który daje duchowy wzrost, sprawia, że żyje w nas Chrystus o ile naturalnie wraz z konsekrowaną hostią przyjmujemy Jego Ewangelię. Stąd Eucharystia powinna stać się dla nas, na ile jest to możliwe, codziennym Chlebem. A kiedy będziecie nieśli Komunię św. osobie chorej lub starszej, to dacie jej możliwość pożywania tego Chleba z Nieba. W ten sposób będzie jednocześnie rosła jedność całej wspólnoty kościelnej oraz zapał apostolski.

Niech więc Eucharystia przemienia nas w taki sposób, abyśmy potrafili poświęcić się innym, dzielić z nimi, to co posiadamy, składać siebie w ofierze jak Chrystusa – powiedział biskup.

Po homilii kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy wyrazili swoją gotowość do posługi Najświętszej Eucharystii i zostali pobłogosławieni przez Biskupa.

Po Mszy św. każdy z nich otrzymał dekret uprawniający go do wypełniania posługi oraz stosowną legitymację. Przygotowanie do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. obejmuje formację z zakresu teologii Eucharystii, liturgiki i duchowości. Kandydaci zapoznają się zasadami posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej oraz z pobożnością eucharystyczną i z kultem Najświętszego Sakramentu.

– Posługa nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wymaga szczególnego przygotowania, dlatego przed otrzymaniem upoważnienia kandydaci przeszli odpowiednią formację. W tym czasie pogłębiali najważniejsze zagadnienia teologiczno-liturgiczne. Spotkaniom towarzyszyły również ćwiczenia praktyczne. Przygotowanie miało oczywiście charakter wprowadzający. Znaczenie tej posługi, jej wpływ na głębię wiary i jakość życia chrześcijańskiego czy na działalność apostolską w parafii można zrozumieć dopiero w dalszej systematycznej formacji na poziomie parafialnym i diecezjalnym – mówił ks. Dariusz Sidor, koordynator formacji.