Szkoła prawdziwej miłości

Diecezjalne spotkanie formacyjno-modlitewne wspólnot dla Intronizacji Serca Jezusowego.

Foto. Ks. Tomasz Lis

W uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego w bazylice katedralnej w Sandomierzu odbyło się diecezjalne spotkanie i czuwanie modlitewne wspólnot dla Intronizacji Serca Jezusowego.

Wspólne spotkanie rozpoczęła adoracja eucharystyczna, w której modlono się w intencjach przebłagalnych oraz o łaskę oddania polskich rodzin i ludzkich serc Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

– W diecezji działa blisko pięćdziesiąt wspólnot intronizacyjnych. W kolejnych parafiach odbyła się Intronizacja Serca Jezusowego. Głównym zadaniem członków wspólnot jest adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, osobiste oddanie się temu Sercu oraz uczynienie z Jezusa centrum swojego życia – poinformował ks. Stanisław Olszówka, diecezjalny opiekun duchowy wspólnoty.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Wraz z członkami wspólnot dla intronizacji przybyłych z wielu parafii na terenie diecezji modlił się bp Krzysztof Nitkiewicz, który przewodniczył Mszy świętej.

W homilii bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił, że cały Kościół i wszyscy ochrzczeni zostali zrodzeni w Sercu Chrystusa przebitym włócznią na krzyżu.

– Dlatego bez względu na stan, pełnioną funkcję i sprawowany urząd, mamy kształtować swoje serce na podobieństwo Serca Chrystusowego, które kocha bezgranicznie i składa siebie w ofierze. Czerpiąc siłę z Eucharystii, mamy być w ten sposób zaczynem nowego i piękniejszego człowieczeństwa i świata – wskazywał biskup.

Foto. Ks. Tomasz Lis

– Drogą do tego jest modlitwa błagalna i wynagradzająca za grzechy ludzkości. Zamiast aktywizmu wyrażającego się w niezliczonych akcjach, czy interwencjach – modlitwa serca do Serca. Chrystus nauczy nas kochać, poświęcać się dla innych, dla ważnych spraw, przebaczać, nieść pociechę i pokój. Nasze życie będzie w ten sposób przedłużeniem Jego miłości. Na tym polega intronizacja Najświętszego Serca Jezusa – podkreślał bp K. Nitkiewicz.

Wiernym podczas spotkania i wspólnej modlitwy towarzyszyły relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque, która znana jest przede wszystkim z propagowania nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.

– Duchowość wspólnot dla Intronizacji Serca Jezusowego wypływa z dwu źródeł. Pierwszym są objawienia św. Małgorzacie Marii Alacoque poświęcone czci, zadośćuczynieniu i propagowaniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa, drugim są objawienia Słudze Bożej Rozali Celakówanie dotyczące intronizacji w wymiarze osobistym, społecznym i rodzinnym, które na się dokonywać poprzez nawrócenie – wyjaśniał ks. Stanisław Olszówka.

Na zakończenie biskup poświęcił dwa feretrony wspólnot parafialnych. Po Mszy św. wierni mogli uczcić osobiście relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque poprzez ucałowanie.