Szlakiem sanktuariów Warmii i Mazur

Na trzydniowy pielgrzymi szlak po sanktuariach warmińsko-mazurskich wybrali się w liczbie 57 osób mieszkańcy i sympatycy parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich wraz z przewodnikiem duchowym ks. Krzysztofem Woźniakiem, proboszczem parafii.

Pielgrzymi mieli możliwość poznania regionu, wielu ciekawych i godnych miejsc związanych z historią, kulturą i wiarą. Tamtejsze sanktuaria upamiętniają w szczególności objawienia i cuda Najświętszej Maryi Panny.

Podróżując po Podlasiu, pątnicy odwiedzili Matkę Bożą Bolesną ze Świętej Wody. Szczególnym znakiem tego miejsca była także Góra Krzyży, nazywana Górą Bożego Miłosierdzia.

Niezwykle ważnym punktem na pielgrzymim szlaku była Suchowola, miejscowość związana z bł. ks. Jerzym Popiełuszko. To właśnie tu ukończył szkołę podstawową oraz liceum, tu też jako ministrant związał się z duszpasterstwem parafialnym w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła – opowiadała zwiedzającym znajoma bł. ks. Jerzego.

Pielgrzymi odwiedzili Muzealną Izbę Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, w jej zbiorach znajdują się pamiątki po kapłanie.
Bardzo wzruszający i niezapomniany był moment spotkania i rozmowy z bratem Stanisławem Popiełuszko w Okopach przy domu rodzinnym ks. Popiełuszki, tam też mieści się kamień z napisem: “Nie wolno milczeć” oraz miniaturowa kapliczka.

W programie pielgrzymki był także rejs statkiem przez jezioro Necko do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – miejsca słynącego łaskami, otoczonego pięknem przyrody i ciszą pustelni sprzyjającą zadumie i refleksji.

Z kolei Świętolipska Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z obejściem krużgankowym i Klasztorem umiliła wizytę pielgrzymującym wspaniałym koncertem organowym.

Na koniec pielgrzymi nawiedzili jedyne na ziemiach polskich miejsce objawień w Gietrzwałdzie – Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę i figurkę Maryi wybudowaną w miejscu objawień oraz cudowne źródełko.

Podróżującym pielgrzymom każdego dnia towarzyszyła wspólna modlitwa, uczestnictwo we mszy św., rozważania, rozmowy i radosny śpiew.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com