Szósta edycja nagrody „Arbor Bona”

W tym roku po raz szósty zostanie wręczona nagroda Diecezji Sandomierskiej „Dobrego Drzewa”, przyznawana w trzech kategoriach: ewangelizacji (szeroko rozumianej, także przez kulturę, naukę, sport itd.), społeczno-charytatywnej oraz świadectwa życia chrześcijańskiego.

Prosimy o zgłaszanie osób i instytucji zasłużonych dla naszego Kościoła lokalnego.

Nagroda jest wyrazem wdzięczności tym naszym siostrom i braciom, a także instytucjom wydającym dobre owoce, z których wszyscy korzystają.

„Kościół przypomina starannie pielęgnowany sad, jakich wiele na sandomierskiej ziemi, w którym Boski Ogrodnik zbiera dorodne owoce” – napisał bp Krzysztof Nitkiewicz w dekrecie ustanawiającym nagrodę.

Kandydaci będą wyłonieni przez Kapitułę spośród propozycji otrzymanych od osób i instytucji, które wskażą szczególnie zasłużone osoby, uzasadniając kandydaturę.

Wniosek o przyznanie Nagrody ma zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę organizacji zgłaszającej;
– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres kandydata do Nagrody;
– opis działań kandydata dla dobra Diecezji Sandomierskiej;
– określenie kategorii Nagrody do której zgłasza kandydata;
– pisemna zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych.

Kuria Diecezjalna w Sandomierzu prosi o nadsyłanie propozycji do dnia 30 kwietnia br. na adres: ul. Mariacka 9, 27-600 Sandomierz lub drogą elektroniczną: duszpasterstwo@diecezjasandomierska.pl