Tarnobrzeg-Serbinów: Ponad 60 nowych scholanek dołącza do wspólnoty

“Kto śpiewa, ten dwa razy się modli” – te słowa św. Augustyna znajdują odzwierciedlenie w działalności naszej parafialnej scholi. Trudno wyobrazić sobie niedzielną Mszę Świętą o godz. 11.15 bez ich harmonijnego śpiewu. Dziewczęta w niebieskich pelerynkach, z entuzjazmem i radością współtworzą nasze parafialne uroczystości. Ich zaangażowanie i pasja przekładają się piękno każdej Mszy i stanowią niewątpliwy atut naszej parafii.

Niedziela 11 czerwca 2023 r. była szczególnie ważnym dniem dla scholi. Podczas Mszy Świętej o godz. 10:00, do grona scholanek dołączyło ponad 60 nowych dziewcząt. W obecności Ks. prał. Jana Biedronia, który przewodniczył Liturgii i wygłosił poruszającą homilię, nowe członkinie scholi złożyły uroczyście swoje przyrzeczenia.

Ksiądz Proboszcz, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, powiedział: Mateusz, bohater dzisiejszej Ewangelii, pracował jako poborca podatków. Był więc urzędnikiem rzymskiego okupanta. Z pewnością nie był lubiany w Kafarnaum. Słowo „celnik” brzmiało w jego czasach jak obelga. Jezus kiedy go ujrzał, siedzącego w komorze celnej, rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. To także zadanie dla nas. Ewangelia ukazuje to, co najważniejsze, aby jej słuchacz mógł łatwiej odnaleźć w niej siebie, swój własny przypadek, swoją historię.

Zwracając się bezpośrednio do nowych scholanek, Ks. prał. Jan Biedroń kontynuował: Drogie Dziewczęta ze Scholii, cieszę się, że tak liczna grupa dziewcząt przystąpiła do tej wspólnoty. Wam również Pan Jezus mówi: Pójdź za mną. A to podążanie, to stawanie się z dnia na dzień coraz lepszą, bardziej kochającą Jezusa, podążającą Jego drogami. Wasza posługa koncentruje się między innymi na pięknej oprawie Mszy św. Jesteście blisko Pana Jezusa. Każdy Was zauważy, rozpoznając po niebieskim stroju, poprzez który upodabniacie się do Matki Bożej, tej która była wierną Służebnicą Pańską – szła za Panem i służyła Panu. Musicie pamiętać, że między strojem osoby a jej osobowością, jest wiele zależności. Strojem komunikujemy kim jesteśmy. Dlatego niech między waszym strojem, a tym co jest w środku Was, panuje zawsze piękna harmonia.

Po tych inspirujących słowach Ks. dr Rafał Kusiak rozpoczął obrzęd włączenia dziewcząt do diakonii muzycznej, wzbogacając tym samym parafialną scholę o nowe talenty. Obrzęd ten zakończył się udzieleniem błogosławieństwa przez Księdza Proboszcza oraz poświęceniem strojów nowo przyjętych scholanek, stanowiąc tym samym ważny moment w ich duchowym rozwoju i życiu parafii.

W imieniu nowych scholanek, podziękowania za wsparcie i przyjęcie do grona scholi złożyła Pani Ewa Bomba – opiekunka wspólnoty. Ta radosna chwila, pełna życzliwości i wzajemnej troski, na pewno na długo zostanie w pamięci wszystkich obecnych na Mszy Świętej.

Na zakończenie tej niezwykłej uroczystości, dla parafian i gości, rodzice nowo przyjętych scholanek przygotowali agapę. Był to czas radosnego świętowania, wspólnoty i dzielenia się miłością.