Tarnobrzeg: W trosce o mądre korzystanie z mediów społecznościowych

14 września 2022 roku,  w ramach trwającego XII Tygodnia Wychowania, w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu-Serbinowie odbyła się prelekcja zatytułowana “Wychowanie do mądrego korzystania z mediów społecznościowych”. Wspólne spotkanie zostało rozpoczęte Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. dr Adam Kopeć – dyrektor Wydziału Nauki i Wychowania Katolickiego Diecezji Sandomierskiej. Okolicznościową homilię wygłosił Ks. prał. dr Jan Biedroń – proboszcz parafii. Kaznodzieja poruszył temat zaniku wychowania dzieci i młodzieży do wartości duchowych. Odnosząc się do świadomego praktykowania religijności, stwierdził, że prowadzi ona do doświadczenia wiary. Natomiast mówienie o Panu Bogu, o religii, jak zauważył Ksiądz Proboszcz, jest już ewangelizacją, która może dokonywać się w domu rodzinnym. Jednocześnie wskazał, że bez wiary nie ma dojrzałego spojrzenia na wartości duchowe.

Uroczysta Liturgia została zwieńczona błogosławieństwem, po którym zgromadzeni przeszli do sali parafialnej im. św. Jana Pawła II, gdzie Ks. dr Rafał Kusiak wygłosił wykład “Wychowanie do mądrego korzystania z mediów społecznościowych”. Prelegent wskazał na ogromny wpływ mediów społecznościowych na życie młodego człowieka. Posługując się danymi statystycznymi, ukazał współczesne trendy charakteryzujące zainteresowania młodego pokolenia najnowszymi portalami społecznościowymi. Ks. dr Rafał Kusiak uświadamiał słuchaczy o zagrożeniach wynikających z nieroztropnego korzystania z mediów. Na koniec swojego wykładu podał kilka metod wychowawczych pomocnych w kształtowaniu postawy mądrego korzystania z social mediów

Całość wydarzenia była transmitowana online przez Katolicką Telewizję Serbinów.