Tarnobrzeg – Wniebowzięcia NMP

TARNOBRZEG

Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej
Zakon Kaznodziejski (Dominikanie)

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 2, tel. 15 823 42 53
www.tarnobrzeg.dominikanie.pl, e-mail: tar-adm@dominikanie.pl

INFORMACJE O PARAFII

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP jest najstarszą placówką, która powstała w Tarnobrzegu (założonym w 1593 r. przez Stanisława Tarnowskiego na mocy przywileju króla Zygmunta III Wazy). W Dzikowie, graniczącym z Tarnobrzegiem, stał zamek rodu Tarnowskich. Na zamku tym zlokalizowana była kaplica, gdzie znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej. Cudowny charakter tego wizerunku uznał bp A. Trzebnicki 11 listopada 1675 r. W związku z tym podjęto decyzję o budowie świątyni by zapewnić obrazowi godną oprawę. Jednocześnie Jan Stanisław Amor Tarnowski wraz ze swoją małżonką Zofią założyli klasztor oo. dominikanów w Dzikowie (29 czerwiec 1676 r.). Wkrótce powstał drewniany kościół, poświęcony przez bpa M. Oborskiego 17 lutego 1677 r. Rok później przeniesiono łaskami słynący obraz Matki Bożej z kaplicy zamkowej do kościoła dominikańskiego. Pierwsza świątynia przetrwała do 1703 r., kiedy uległa pożarowi. W międzyczasie podjęto dzieło budowy murowanego klasztoru i kościoła. Na podstawie dekretu Stolicy Apostolskiej z 17 kwietnia 1904 r. koronacji Obrazu MB Dzikowskiej dokonał 8 września 1904 r. bp J. S. Pelczar (korony zostały dwukrotnie skradzione w 1927 i 1959 r.). Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu, prowadzoną przez oo. dominikanów, erygował bp A. Nowak 10 lipca 1922 r. Wydzielona została z parafii Miechocin i objęła miasto Tarnobrzeg oraz wioski Dzików, Podłęże i Mokrzyszów. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP wzniesiony został w latach 1693-1706. Projekt sporządził prawdopodobnie Jan Michał Link. Fundatorami świątyni byli Zofia z Firlejów Tarnowska, książę Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny, oraz Stanisław Opaliński, starosta nowomiejski. Uroczyste poświęcenie kościoła i klasztoru miało miejsce w 1706 r. Całkowite wyposażanie wnętrza świątyni ukończono dopiero w 1782 r. Kościół uległ częściowemu zniszczeniu podczas pożaru miasta w nocy z 5 na 6 czerwca 1862 r. W latach 1904-1909 dobudowano do nawy głównej dwie nawy boczne oraz kruchtę. Roboty planował i przeprowadzał inż. Jan Sas Zubrzycki ze Lwowa. W czasie I wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony. Ze zniszczeń odbudowano go dopiero w latach 1930-1938. W 1959 r. odmalowano świątynię. Polichromię kościoła, przedstawiającą tajemnice różańcowe, wykonał K. Smuczak z Nałęczowa. W ostatnich latach odnowiono elewację zewnętrzną świątyni. Świątynia jest barokowa, otoczona przez trzypiętrowe skrzydła klasztoru na rzucie zbliżonym do kwadratu, z małym dziedzińcem wewnątrz. Wieża została dobudowana w latach 1910-1912 wg projektu Jana Sasa-Zubrzyckiego ze Lwowa. Wnętrze jest trójnawowe o układzie bazylikowym, z lekko wydłużonym prezbiterium, typowym dla kościołów klasztornych. W ścianie prezbiterium znajdują się liczne epitafia rodziny Tarnowskich. Po lewej stronie wkomponowano neorenesansowy nagrobek Juliusza Tarnowskiego – powstańca styczniowego. Od strony wschodniej nawy namalowano polichromię, przedstawiającą MB Różańcową. Wyposażenie wnętrza jest głównie barokowe. Ołtarz główny wykonany został przez snycerza krakowskiego Jerzego Hankisa ok. 1706 r. Centralnym punktem ołtarza jest obraz MB Dzikowskiej.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 19.30 (w
miesiącach letnich: 7.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30)
– w dni powszednie: 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 18.00 (w miesiącach letnich: 7.00, 8.00, 12.00, 18.00)
– w święta państwowo zniesione: 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 18.00, 19.30.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), rocznica koronacji Obrazu Matki Bożej Dzikowskiej (8 września).

Kaplice

Kaplica pod wezwaniem Męki Pańskiej – znajduje się na terenie dominikańskiego kompleksu klasztornego. Jest to budowla nowoczesna, stosunkowo niska i podłużna. Pary prostokątnych okien oddzielone są współczesnymi pilastrami. Wejście prowadzi do wysuniętej w przód kruchty. Nad nią znajduje się trójkątny fronton kościoła ozdobiony kamiennymi pilastrami z trójką podłużnych okien.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.30.

Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu – Msza św. okazjonalnie.

Szpital Wojewódzki w Tarnobrzegu – kaplica wyremontowana i poświęcona przez bpa K. Nitkiewicza w 2016 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 9.30
– w dni powszednie: 6.55.

Do parafii należą: ulice Tarnobrzega – Dekutowskiego, Wyspiańskiego, Targowa, Tracza, pl. B. Głowackiego, Żeromskiego, Sandomierska, Jasińskiego, Skrajna, Nadole, Wałowa, Dominikańska, Szeroka, Sikorskiego (część), Wyszyńskiego, Mickiewicza (część), Moniuszki (część), Słowackiego (część), Sokola, Jachowicza, Lilien, Szkolna, Przy Zalewie, Kościuszki, Sienkiewicza (część).

Ogólna liczba mieszkańców: 9312.

Kapłani pochodzący z parafii: L. Krzywonos CR, M. Głaz, A. Chlewicki OP, M. Zioło OP, R. Robótka OP, A. Bielat OP.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Szelągiewicz, K. Todor, J. Grzegorczyk, A. Dudowska, S. Łakom.

Grupy parafialne: chór parafialny, Domowy Kościół, duszpasterstwo młodzieży, grupa AA, grupa Al-Anon, Fraternia III Zakonu Dominikańskiego, grupa biblijna, grupa niewidomych, Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa, katechezy dla dorosłych, Klub Inteligencji Katolickiej, koła żywego różańca, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota dla Intronizacji NSPJ, Wspólnota Krwi Chrystusa.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 1,5 km.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - O. Karol Wielgosz OP (od 2019 r.)
Wikariusz - O. mgr lic. Piotr Czerwonka OP
Wikariusz - O. mgr Wojciech Ożóg OP