Teatralny sukces tarnobrzeskiego katolika

Zespół wokalno-teatralny działający przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu zajął trzecie miejsce w konkursie Pro bono Poloniae organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W konkursie brały udział organizacje pozarządowe oraz chóry i zespoły, które w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizowały działania mające na celu promocję polskiej kultury w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem wątków historycznych i patriotycznych oraz promocji historii Polski w latach 1939 – 1945.

Tarnobrzescy uczniowie z katolickiej szkoły podstawowej z grupy teatralnej przygotowali widowisko z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej pt. „Wolność trzeba stale zdobywać, tworzyć”. – Kanwą opowieści był zryw niepodległościowy w 1918 roku, walka o wolność podczas II wojny światowej oraz Warszawa jako miasto siły, odrodzenia i mimo wszystko wolności. Oryginalny był przekaz, gdzie wydarzenia z przeszłości były opowiedziane przez dzieci przy wykorzystaniu tańca nowoczesnego, etiudy teatralnej, śpiewu solowego, jak i zbiorowego. Ponadto w widowisko włączyliśmy autentyczne nagrania filmowe dawnej Warszawy, które dopełniały i uplastyczniały poszczególne występy. Wszystko po to, aby młodemu widzowi znaną, podręcznikową historię pokazać za pomocą współczesnych form artystycznych. Przygotowując z zespołem inscenizację o tak trudnej tematyce, chcieliśmy pokazać jej aktualność i odniesienie do tu i teraz, do współczesności. Chcieliśmy, aby młodzi ludzie zrozumieli, że tamta walka o wolność to nie tylko historia z podręcznika, ale to opowieść o prawdziwych ludziach, o istocie polskości, naszej wewnętrznej mocy, determinacji, również w kontekście naszych silnych chrześcijańskich korzeni – mówiła Joanna Szmuc, dyrektor szkoły. Nagrodę uczniowie z tarnobrzeskiego katolika odebrali podczas gali w sali konferencyjnej im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.