To jest Ciało Moje za życie świata (J 6, 51)

Pod takim hasłem rozpocznie się w najbliższą niedzielę 1 grudnia, Kongres Eucharystyczny Diecezji Sandomierskiej. Potrwa on do czerwca 2020 roku. W specjalnym przesłaniu skierowanym do Diecezjan,  bp Krzysztof Nitkiewicz zauważa, że wiara w Eucharystię przechodzi dzisiaj trudną próbę. 

     Gdyby była ona dojrzalsza, my kapłani celebrowalibyśmy Mszę świętą z większą pobożnością, troszcząc się o jeszcze bardziej uroczystą formę zgodnie z przepisami liturgicznymi. Podobnie uczestniczyliby w niej wierni świeccy i nikt nie opuszczałby niedzielnej Eucharystii. Ożywieniu tej wiary w eucharystyczną obecność Chrystusa, ma służyć rozpoczynający się Diecezjalny Kongres Eucharystyczny. Zachęcam Was Najdrożsi do uczestnictwa w związanych z nim wydarzeniach. Niech żyje Jezus zawsze w naszych sercach, niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa.

W historii diecezji sandomierskiej będzie to już czwarty Kongres Eucharystyczny. Pierwszy został ogłoszony w roku 1932 przez bpa Włodzimierza Jasińskiego pod hasłem „Eucharystia w życiu nowoczesnego człowieka”. Odbywał się w dniach 27 – 29 czerwca. Kolejny ogłoszony został przez bpa Edwarda Materskiego. Odbywał się w dniach 14 -24 maja 1987 r. Jego hasłem przewodnim było „Do końca ich umiłował”. Trzeci Kongres Eucharystyczny w obecnych granicach diecezji ogłosił i przeprowadził bp Wacław Świerzawski. Odbywał się w dniach 5 – 12 października 1997 r.

Organizowanie kongresów eucharystycznych związane jest z francuską siostrą zakonną Emilią Tamisier. Jej duchowość ukształtowało dwóch wielkich kapłanów, czcicieli Eucharystii: Piotr Julian Eymard oraz Antoni Chevrier. Siostra Emilia mówiła, że Msza św. jest najdoskonalszym aktem uwielbiającym Boga, a adoracja Najświętszego Sakramentu jest przedłużeniem Eucharystii i nieustanną obecnością Chrystusa. Jej wiara, że jedynym źródłem odnowy życia chrześcijańskiego jest Msza św. przyczyniła się do zwołania pierwszego międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w mieście Lille w 1881 r. W 2020 roku będzie miał on miejsce w Budapeszcie i weźmie w nim udział delegacja z Diecezji Sandomierskiej.