Trwają prace synodalne

6 kwietnia odbyło się w Sandomierzu VII posiedzenie Komisji głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

Foto - ks. Tomasz Lis

W spotkaniu uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz i bp Edward Frankowski razem z pozostałymi członkami komisji. Spotkanie poprowadził ks. Witold Płaza, sekretarz generalny synodu.

Podkreślił on, że aktualnie napływają uwagi i sugestie od dekanalnych zespołów synodalnych, które obradowały nad kolejnymi rozdziałami Dokumentu Roboczego. Prace w tych zespołach miały zakończyć się do 31 marca. Sekretarz generalny poinformował, że otrzymane postulaty będą przekazywane do dyskusji poszczególnym komisjom tematycznym. Swoje uwagi nadesłali także alumni seminarium oraz członkowie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W trakcie obrad Komisji Głównej, pani Joanna Szmuc, przewodnicząca Komisji ds. świeckich zreferowała zmiany, jakie komisja wprowadziła do tekstu roboczego w dziedzinie formacji osób świeckich oraz zaproponowała uściślić zapisy odnoszące się do nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Popierając tę sugestię, bp Krzysztof Nitkiewicz wyraził opinię, że konieczne jest uszczegółowienie także innych przepisów, dotyczących np. relacji pomiędzy proboszczem i wikariuszem oraz dóbr materialnych. – Dzisiaj niektórzy chcą być księdzem „po swojemu”, lekceważąc Ewangelię i prawo kanoniczne. Szkodzą w ten sposób sobie i całemu Kościołowi. To jest oczywiście problem ich wiary, którego nie rozwiążą nawet najlepsze przepisy. One jednak mogą być pomocne, podobnie jak stała formacja duchowa i intelektualna – powiedział bp Nitkiewicz. Komisja Główna zaleciła także podjęcie tematu księży posługujących na misjach oraz kapłanów „fidei donum”, którzy pracują w diecezjach poza granicami Polski. Omówiono także propozycje odnoszące się do osób konsekrowanych oraz do struktur diecezji.

Sekretarz generalny synodu przypomniał o przypadającej 26 maja „niedzieli synodalnej”, podczas której duszpasterze mają obowiązek informowania wiernych o pracach synodu i szczególnej modlitwy w intencji jego prac.

Kolejne posiedzenie Komisji głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej zaplanowano na 3 czerwca.