Trześń – Świętej Rodziny

TRZEŚŃ

Parafia pod wezwaniem Świętej Rodziny

woj. podkarpackie, pow. Tarnobrzeg, gm. Gorzyce
39-432 Gorzyce, Trześń, ul. Kościelna 25, tel. 15 644 60 01, kom. 506 625 366
www.parafiatrzesn.pl, e-mail: parafia.trzesn.sw.rodziny@interia.pl

INFORMACJE O PARAFII

Dokładny czas powstania wsi Trześń nie jest znany. Historycy oceniają, iż mogło to mieć miejsce na pocz. XII w. Pierwsze informacje na temat parafii Trześń pochodzą z 1302 i 1326 r. Mogła ona powstać jako wotum dziękczynne za uratowanie miejscowej ludności od pogromów tatarskich, a jej fundatorem przypuszczalnie był ówczesny dziedzic Trześni – Pełka z rodu Galowa. Parafia posiadała wówczas drewniany kościół pw. św. Mikołaja. Znajdował się na małym wzniesieniu obok rzeki Trześniówki, tzw. Starym Kościelnisku (obecnie znajduje się tam kapliczka MB Pocieszycielki utrapionych z 1910 r.). Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny został wybudowany w latach 1893-1899 wg projektu znanego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego z Krakowa. Pracami budowlanymi kierował ówczesny proboszcz ks. Józef Witkowski. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał bp J. Tischer 11 czerwca 1902 r. Parafia Trześń przeżyła dwie powodzie w 2001 i 2010 r., które uszkodziły również kościół. Prac remontowo-konserwatorskich podjął się ks. Marian Kondysar. Świątynia jest murowana, otynkowana, typu bazylikowego, na planie krzyża łacińskiego, z wieżą wtopioną w fasadę oraz sygnaturką na przecięciu nawy i transeptu. Zaprojektowana została w stylu romańskim z elementami gotyckimi w manierze tzw. „stylu przejściowego”. Wnętrze jest trójnawowe, sklepione kolebką. Polichromię pokrywającą ściany i sklepienie kościoła, oraz zespół dwunastu obrazów olejnych na płótnie wykonał Kazimierz Hajdukiewicz, wykorzystując pejzaże trześniowskie, podobizny mieszkańców oraz dwa razy przedstawiając autoportret. Wyposażenie neogotyckie powstało na przełomie XIX i XX w., składają się na nie: ołtarze, chrzcielnica, ambona i zespół 34 witraży z nazwiskami fundatorów. Zachowała się rzeźba drewniana, polichromowana Chrystusa umęczonego „Vir Dolorum” z XVII w. Zespół kościoła stanowi ogrodzenie z czterema kapliczkami z końca XIX w.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 8.30, 10.15, 12.00, 18.00, zimą 17.00
– w dni powszednie: 7.00 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 8.30, 10.15, 18.00.

Odpusty: św. Józefa (19 marca), Aniołów Stróżów (2 października).

Kaplice dojazdowe:

Furmany – kaplica pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe, położona 5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w latach 1983-85 wg projektu inż. Władysława Jagiełły. Kaplica ma wygląd niewielkiego kościółka. Na wklęsłej ścianie frontowej znajduje się trójkątne okno, które niejako dopełniają również trójkątne okna dachowe i zwężająca się ku iglicy sygnaturka na kalenicy dachu. Wystrój kaplicy utrzymany jest w stylu tradycyjnym.
Msze święte:
– w niedziele: 8.00, 11.00
– w święta zniesione: 16.00.
Odpust: św. Maksymiliana Kolbe (14 sierpnia).

Orliska – kaplica pod wezwaniem św. Brata Alberta Chmielowskiego, położona 5 km od kościoła parafialnego. Wybudowana została w latach 1991-1993. Pracami kierował ks. Władysław Brzuszek. Przebudowano ją w obecnych czasach, nadając jej nowe, bardziej strzeliste zwieńczenie wieży oraz dodając nowe tabernakulum i kompozycję ołtarzową w prezbiterium. Kaplica nawiązuje do architektury tradycyjnej, z łagodnie spadzistym dachem. Wnętrze oświetlają dwa rzędy okien: dachowe i ścienne. Otynkowanie ścian dopełnia surowa cegła i drewniana boazeria, stanowiąca podbicie dachu.
Msze święte:
– w niedziele: 9.30.
Odpust: św. Brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca)

Do parafii należą: Trześń, Sokolniki, Furmany, Orliska; ulice Sandomierza – Prosta, Sielecka, Trześniowska, Wielowiejska, Zaleśna.

Ogólna liczba mieszkańców: 4986.

Kapłani pochodzący z parafii: S. M. Kałdon OP, J. Kałdon, K. Guźla, A. Stachowicz, K. Kwiatkowski.

Grupy parafialne: Akcja Katolicka, koła żywego różańca, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 100 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Wiesław Piś (od 2017 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Marek Walczak (od 2018 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Grzegorz Słodkowski (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Marcin Czajka (od 2020 r.)
Emeryt - Ks. prał. Marian Kondysar (od 2017 r.)