Trzydziesta piąta pielgrzymka na 200-lecie diecezji

12 sierpnia dotarła na Jasną Górę piesza pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej

U stóp klasztoru pątników witali bp Krzysztof Nitkiewicz wraz z bp. Edwardem Frankowskim oraz rodziny, przyjaciele, kanclerz kurii i niektórzy proboszczowie pielgrzymów. Najmłodszy spośród 1500. pątników miał zaledwie cztery miesiące, a najstarszy 81 lat. Sporą grupę stanowili uczniowie i studenci. Opiekę duchową sprawowało 47 kapłanów diecezjalnych i księża Michalici. Wspierali ich klerycy i kilkanaście sióstr zakonnych. Animację zapewniały grupy muzyczne natomiast nad bezpieczeństwem czuwali porządkowi.
Po dojściu przed Wały Jasnogórskie każdą grupę przedstawiał kierownik kolumny. Następnie pątnicy, klękając lub padając na twarz oddawali hołd Bogu i dziękowali Maryi za pomoc w pokonaniu pielgrzymiego szlaku. Każdy mógł udać się do kaplicy z cudownym wizerunkiem Królowej Polski.
Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali bp Edward Frankowski razem z kapłanami sandomierskimi, rzeszowskimi i z księżmi Michalitami. Kapłani z Rzeszowa przyprowadzi do Częstochowy diecezjalną pielgrzymkę rowerową. Biskup Ordynariusz przywołał w homilii słowa Chrystusa, który nazywa siebie Chlebem Żywym. Jednocześnie obiecuje życie wieczne wszystkim przyjmującym z wiarą ten szczególny Pokarm. – Robiliście to każdego dnia podczas pielgrzymki. Wasza wiara wyrażała się nie tylko w godnym przyjmowaniu Komunii św. ale również w zjednoczeniu z Panem Jezusem przez trud wędrowania w upale i deszczu, rezygnację z wielu rzeczy oraz przez braterskie relacje z innymi pielgrzymami. Zachowajcie ten „styl”, ten pielgrzymi sposób myślenia i bycia również po powrocie do waszych domów. Wówczas będziecie mieli życie w obfitości i to na całą wieczność. Pan Jezus naprawdę chce być naszym „Chlebem”, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Niego – powiedział biskup. Na koniec Eucharystii, diakon odmówił modlitwę w intencji powołań kapłańskich.