Tuszów Narodowy – Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

TUSZÓW NARODOWY

Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

woj. podkarpackie, pow. Mielec, gm. Tuszów Narodowy
39-332 Tuszów Narodowy, Tuszów Narodowy 226, tel. 17 581 78 73

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Tuszów pochodzą z 1489 r. (zapis króla Jana Olbrachta). Przynależała ona do parafii Chorzelów. Placówkę duszpasterską w Tuszowie uposażyli chłopi ze wsi Tuszów, Grochowe, Hyki-Dębiaki, kupując od baronowej A. Götzowej pole (14 ha ziemi). W 1902 r. bp L. Wałęga utworzył w Tuszowie niezależną ekspozyturę. Pierwszym proboszczem został ks. Wojciech Zabawiński. Parafię erygowano 10 maja 1925 r. Jej teren został utworzony głównie z obszaru parafii Chorzelów, jak również parafii Ostrowy Tuszowskie. Z Tuszowa pochodził gen. Władysław Sikorski (ur. 20 V 1881 r.), którego ojciec był nauczycielem w miejscowej szkole. Kościół parafialny pw. MB Wspomożenia Wiernych przerobiony został na początku XX w. ze spichlerza dworskiego. Świątynia była remontowana w latach 60-tych i 70-tych XX w. przez ks. Franciszka Dziedzica. Świątynia posiada trójbocznie zamknięte prezbiterium, dwie zakrystie i kruchtę. Na dachu znajduje się sygnaturka z podwójnym hełmem z latarnią. Prostokątna nawa jest podłużna i stosunkowo niska, a filary tworzą pseudo-nawy. Wewnątrz umieszczono neobarokowe ołtarze i łaskami słynący obraz Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Na belce tęczowej znajduje się grupa ukrzyżowania w stylu ludowym. 31 maja 2008 r. bp A. Dzięga poświęcił plac pod budowę nowego, dużego kościoła. Obecnie trwa budowa świątyni o architekturze, nawiązującej do tradycyjnej. Budowla ma być pseudo-bazylikowa, a więc trójnawowa, o stromym dachu i dodatkowo z transeptem. Iglica strzelistej wieży na frontonie ma wznosić się na wysokość 50 metrów.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.30, 10.30, 15.00
– w dni powszednie: 6.30, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 6.30, 18.00, zimą 17.00.

Odpusty: MB Wspomożenia Wiernych (niedziela w okolicy 24 maja).

Do parafii należą: Grochowe, Tuszów Narodowy, Tuszów Mały.

Ogólna liczba mieszkańców: 2114.

Kapłani pochodzący z parafii: T. Furdyna SDB, S. Mrozik, K. Furdyna SDB, M. Kłoda SDB, S. Stachów SDB, M. Leśniak SDB, A. Ciemięga SDB, B. Chruściel SDB, T. Mazur SDB, J. Malicki, J. Radłowski, S. Łącz, J. Kołek, W. Ochalik, J. Nowak, P. Furdyna.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Wieczerzak FMA, S. Winiarz FMA, H. Winiarz FMA, J. Kasprzak, C. Kłoda FMA, K. Kłoda FMA, M. Kardyś.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Przyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, KSM, Liturgiczna Służba Ołtarza, schola.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 200 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr lic. Wiesław Konior