U tronu Królowej Polski

Po dziewięciu dniach na szlaku, 39. Piesza Pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej dotarła na Jasną Górę.

Pątników na jasnogórskich błoniach witał bp Krzysztof Nitkiewicz oraz rodziny i przyjaciele pielgrzymów. Każdą grupę przedstawiał kierownik kolumny, po czym pątnicy podchodzili do wałów jasnogórskich, oddawali hołd Bogu i dziękowali Maryi za pomoc, przedstawiając w sercu swoje intencje.

Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. sprawowana w bazylice jasnogórskiej pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza. Eucharystię koncelebrowali kapłani pielgrzymujący i przybyli z diecezji na powitanie pątników.

Biskup Nitkiewicz zachęcał w kazaniu do pielęgnowania ducha pielgrzymki również po jej zakończeniu.
– Wracacie do domu odmienieni i umocnieni. Te dary, jakimi obdarzył was Bóg, wystarczą na jakiś czas. Opowiadał mi ktoś, że jeszcze przez kilka dni po pielgrzymce, śniło mu się, że dalej idzie w kolumnie, stopy zaś poruszały się same, bezwiednie szukając kontaktu z drogą. Pewnie z racji na przyzwyczajenia, jakby organizm zaadoptował sobie pewien styl życia. Podobnie dzieje się w wymiarze religijnym, jeśli chodzi o Eucharystię, różaniec, inne formy pobożności. Potrzebujecie ich dzisiaj bardziej niż przed pielgrzymką. Jednak na jak długo? To samo można powiedzieć także o racjach międzyludzkich, przepełnionych duchem braterstwa. Jednak co dalej?
Warto pielęgnować ducha pielgrzymki, aby w dalszym ciągu nas inspirował, prowadząc ku Chrystusowi przez Maryję. Wszak nasze życie jest jednym, wielkim pielgrzymowaniem. Napełniajmy więc stągwie wodą, aby Pan Jezus przemieniał ją w napój na życie wieczne. Dajmy go do spróbowania innym poprzez nasze codzienne świadectwo.
W najbliższych dniach będziemy rozmawiali w diecezji o planach na nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się jesienią: liturgia, katecheza, rodzina, młodzież, wizytacje kanoniczne, wprowadzanie w życie uchwał zakończonego niedawno III Synodu Diecezjalnego. Chciałbym, żeby spotkania na te tematy miały miejsce nie tylko w siedzibie kurii diecezjalnej, ale w każdej parafii. Wszyscy jesteśmy bowiem odpowiedzialni za Kościół.
Ta odpowiedzialność powinna wyrażać się nie tylko przez narzekanie, ale przez większe zaangażowanie w życie wspólnoty. Jednak bez wiary będącej duszą wszystkiego, nawet najbardziej ambitne plany, nie mają większego sensu. Wiara jest darem od Boga, jednak musimy się o ten dar troszczyć, karmić wiarę modlitwą, czuwać, by jej nie utracić. Maryja uwierzyła jako pierwsza w momencie Zwiastowania i na zawsze pozostała wierzącą, świadcząc o tym swoją postawą. Przez jej orędownictwo, módlmy się dzisiaj o pomnożenie wiary dla nas samych, dla naszych bliskich, a także dla tych, którzy utracili wiarę bądź jej szukają – powiedział biskup.

W tym roku na pielgrzymi szlak wyruszyło z terenu Diecezji Sandomierskiej około 1000 pątników. Na całość pielgrzymki składały się cztery kolumny, które wychodziły z Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego, Stalowej Woli oraz Janowa Lubelskiego.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/