Uczcili swego Patrona

XXIII Dzień Papieski był doskonałą okazją do uczczenia pamięci o św. Janie Pawle II i przypomnienia jego nauczania, z którego wywodzi się hasło tegorocznego Dnia Papieskiego: “Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

W tym wyjątkowym dniu dzieci i młodzież z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich, których patronem jest św. Jan Paweł II przygotowali montaże słowno- muzyczne upamiętniające osobę św. Jana Pawła II, które miały miejsce w kościele parafialnym i kaplicy dojazdowej w Osówku.

Uczniowie przygotowani pod kierunkiem p. Moniki Brzozowskiej przedstawili świętego jako Polaka, poetę, aktora, wędrowca, pielgrzyma, przyjaciela dzieci i młodzieży, a nade wszystko jako człowieka głęboko wierzącego, będącego wzorem dla innych, jako człowieka, który z wiarą i zaufaniem Jezusowi, i Matce Przenajświętszej pokonywał kolejne życiowe trudności. Przypomnieli wybór Karola Wojtyły na papieża, jego nauczanie i pontyfikat. Zaprezentowali wzruszające pieśni i ważne słowa wielkiego rodaka.

Następnie podczas Eucharystii sprawowanej przez ks. Krzysztofa Woźniaka wraz z dyrekcjami szkół, nauczycielami, rodzicami i całą wspólnotą parafialną dziękowali za życie i pontyfikat swojego Patrona.

Po uroczystej Mszy św. wszyscy zebrani w kościele parafialnym na czele z pocztami sztandarowymi szkół udali się pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie dyrektorzy Publicznej Szkoły Podstawowej w Stojeszynie Pierwszym p. Małgorzata Wisińska i Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoczku p. Jan Brzozowski złożyli kwiaty. Modlitwom przy pomniku przewodniczył ks. Krzysztof Woźniak, a na zakończenie wspólnie odśpiewano ulubioną pieśń papieża – Barkę.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com