Ulanów – Św. Jana Chrzciciela i Św. Barbary

ULANÓW

Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary

woj. podkarpackie, pow. Nisko, gm. Ulanów
37-410 Ulanów, ul. Kościelna 29, tel. 15 876 30 24

INFORMACJE O PARAFII

Początki miasta Ulanowa związane są pobliską wsią Bieliny. Stanisław Ulina Uliński, cześnik przemyski i właściciel Bielin, w 1616 r. uzyskał od króla Zygmunta III Wazy przywilej miejski dla Ulanowa. Miasto rozwijało się prężnie od XVII do XIX w., szczególnie dzięki rozbudowanemu rzemiosłu szkutniczemu oraz silnemu ośrodkowi flisackiemu. Początkowo wierni z Ulanowa uczęszczali do kościoła w Bielinach. Pierwsza świątynia powstała w mieście w 1643 r. i stanowiła filię parafii Bieliny. Samodzielna parafia Ulanów erygowana została w 1895 r. Obecny kształt uzyskała w 1928 r., kiedy przyłączono do niej wieś Wólka Tanewska. Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Barbary wzniesiony został w 1643 r. Fundatorem świątyni był Jan Hilary Uliński, chorąży Ziemi Halickiej, syn założyciela Ulanowa. Konsekracji kościoła dokonał bp A. Pruski w 1739 r. Budynek sakralny został rozbudowany w latach 1750-1751. Kilkukrotnie był również poddawany renowacji, m.in. w 1868 r. oraz w latach 1976-1979 pod kierunkiem ks. Józefa Lizaka (przebudowano zakrystię, wymieniono pokrycie dachowe oraz szalunek na zewnętrznych ścianach, odnowiono ołtarze i polichromie). Świątynia zbudowana jest z drewna modrzewiowego, trójnawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie, z przylegającymi po bokach zakrystią i skarbczykiem. Kruchty znajdują się od frontu i z boku nawy. Dach jest kryty blachą z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wnętrze podzielone jest dwoma rzędami słupów. Stropy są płaskie z fasetą. Na belce tęczowej umieszczony został późnobarokowy krucyfiks z I poł. XVIII w. Polichromia jest późnobarokowa, figuralna, z rokokowymi ornamentami z XVIII w., odnowiona i uzupełniona w 1868 r. Wyposażenie jest późnobarokowe: ołtarz główny z 1760 r. i trzy ołtarze boczne z lat 1736-1747, ambona z II poł. XVIII w., liczne obrazy i rzeźby z okresu XVIII-XIX w. Świątynia posiada kryptę w nawie. Kościół otoczony jest murem z wbudowaną murowaną dzwonnicą arkadową z 1899 r. i dwoma bramkami.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 6.30 (Adwent), 7.30, 9.00, 11.00, 18.00
– w dni powszednie: 6.30 (Adwent), 7.00, 18.00, zimą 17.00
– w święta państwowo zniesione: 7.00, 10.00, 18.00.

Odpusty: Narodzenia św. Jana Chrzciciela (24 czerwca), NMP Różańcowej (I niedziela października), św. Barbary (4 grudnia).

Kościoły i kaplica filialna

Ulanów – kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, położony 0,5 km od świątyni parafialnej (na cmentarzu grzebalnym). Wybudowany został w 1690 r. ze składek mieszczan ulanowskich, stąd nazywany jest kościołem „flisackim”. Świątynię konsekrowanł w 1743 r. bp M. Kunicki. Kościół przechodził remont w latach 1859-1860 oraz 1979-1980. W dniu 29 marca 2002 r. (Wielki Piątek) został podpalony przez nieznanego sprawcę. W czasie pożaru zniszczeniu uległo wnętrze świątyni. Odbudowane zostało w latach 2002-2005. Rekonsekracji dokonał bp A. Dzięga 22 maja 2005 r. Świątynia zbudowana jest z drewna modrzewiowego, jednonawowa. Prezbiterium jest mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Od frontonu dostawiona została duża kruchta z dwoma oryginalnymi wieżyczkami. Nad wejściem głównym znajduje się obraz Trójcy Świętej. Dach jest kryty gontem, z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Wewnątrz strop ma postać pozornego sklepienia kolebkowego, wspartego w nawie na dwóch słupach. Chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach, z późnobarokowymi organami z końca XVIII w., o prostej linii parapetu. Belka tęczowa z krucyfiksem z XVIII w. Polichromia jest późnobarokowa, iluzjonistyczna z XVIII w., przemalowana i zniekształ- cona w 1866 r. Ołtarz główny i ambona są późnobarokowe z II poł. XVIII w. Dwa ołtarze boczne są barokowe z końca XVII w. Murowane ogrodzenie z dzwonnicą pochodzi z 1899 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 18.00 (tylko w miesiącach wakacyjnych).
Odpust: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

Dąbrowica – kościół pod wezwaniem NMP Wspomożycielki Wiernych, położony 8 km od świątyni parafialnej. Wzniesiony został w 1981 r. wg projektu opracowanego przez inż. Romana Orlewskiego. Całością prac kierował ks. Józef Lizak. Świą- tynia remontowana była w latach 2012-2015 (m.in. wykonano gazowe ogrzewanie, wymieniono pokrycie dachowe, odnowiono elewację). Budynek jest niesymetryczny. Fronton składa się z trójkątnego szczytu oraz rotundy po lewej. Cała jego płaszczyzna udekorowana jest a la sgraffito dynamiczną kompozycją z postaciami Chrystusa Miłosiernego, Patronki kościoła oraz świętych. Rotunda z podłużną wnęką jest ścięta na skos i przechodzi ku górze w półotwartą dzwonnicę o jednospadowym dachu. Z prawej strony kościoła zachowany został wygląd tradycyjny, ze spadem dachu oraz rzędem klasycznych okien pomiędzy skośnymi przyporami. Po lewej stronie zaplecze wraz z dzwonnicą tworzą nieregularną przestrzeń, na której architekt zamieścił różnej wielkości prostokątne otwory okienne, nawiązujące do klasyki modernizmu – kaplicy w Ronchamp.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 9.00
– w piątki: 17.00, zimą 16.00
– w święta państwowo zniesione: 17.00, zimą 16.00.
Odpust: NMP Matki Kościoła

Zwolaki – kaplica pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, położona 5 km od kościoła parafialnego. Zbudowana została w 1982 r. z rozebranej świątyni z Dąbrowicy (zbudowana w 1872 r.) i ponownie poświęcona przez bpa I. Tokarczuka w 1985 r. W latach 2012-2016 przeprowadzono jej remont (m.in. zmieniono podłogę, drzwi, ołtarz i ławki, pomalowano dach). Kaplica to niewielka, drewniana, oszalowana budowla składająca się z nawy, kruchty i zakrystii w przybudówce. Na blaszanym dachu znajduje się tradycyjna sygnaturka z baniastym hełmem z latarnią.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 10.15.
Odpust: Niepokalane Poczęcie NMP (8 grudnia)

Do parafii należą: Ulanów, Wólka Tanewska, Dąbrowica, Kępa Rudnicka.

Ogólna liczba mieszkańców: 3324.

Kapłani pochodzący z parafii: A. Prącik, B. Łubik, Placyd Koń OFM, G. Jeż, P. Gutek, G. Martyna.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: A. Śmiały ZSAPU.

Grupy parafialne: Apostolat „Margaretka”, Bractwo Flisackie św. Barbary, Chór Ulanowski, grupa uwielbienia, koła żywego różańca, koło misyjne dzieci, Koło Przyjaciół WSD, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Światło-Życie, schola, szkolna grupa biblijna, Szkolne Koło Caritas, Wspólnota Drogi Krzyżowej.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 500 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Kazimierz Żyłka
Wikariusz - Ks. mgr Artur Burdzy (od 2024 r.)
Emeryt - Ks. prał. Józef Lizak