Umacniajcie waszą modlitwę

40 osób z Drogi Neokatechumenalnej otrzymało w Sandomierzu księgę Liturgii Godzin

Foto - ks. Tomasz lis

Nieszporom do św. Józefa oraz nabożeństwu  przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Na wspólnej modlitwie zebrali się bracia i siostry ze wspólnot neokatechumenalnych ze Stalowej Woli-Rozwadów i Tarnobrzega, katechiści oraz kapłani.

– Myślę, że jest to przełomowy etap w dojrzewaniu wiary dla tych braci, kiedy konkretyzuje się nasz chrzest. Jest to wtajemniczenie w modlitwę na podstawie siedmiu katechez, czyli słów samego Chrystusa z Ewangelii. Jest to bardzo egzystencjalne i głębokie wejście w słowo Ewangelii na temat modlitwy. Ta liturgia wiąże się z egzorcyzmem i udzieleniem Ducha Świętego przez Kościół w osobie biskupa, aby ci bracia otrzymali łaskę gorliwości w modlitwie. W ten sposób osoby świeckie zaczynają modlić się brewiarzem, Liturgią Godzin – podkreślał Edward Fiała. Jak powiedział, obrzęd wręczenia brewiarza ma wymiar formacyjny i jest ważnym wydarzeniem w życiu osoby, która realizuje Drogę Neokatechumenalną.

W słowie skierowanym do uczestników nabożeństwa, bp Nitkiewicz nawiązał do dwóch sióstr z Ewangelii – Marty i Marii, które posługiwały Panu Jezusowi. – Już Ojcowie Kościoła widzieli w nich uosobienie życia duchowego i odpowiedzialność za sprawy doczesne. Chrystus potrzebuje dzisiaj i Marty i Marii, bo one się nawzajem uzupełniają. Przypomina nam jednocześnie, że trzeba wsłuchiwać się zawsze w Słowo Boże, które mówi jak mamy żyć – powiedział Ordynariusz Sandomierski.

Po homilii biskup wraz z towarzyszącymi kapłanami odmówili nad wiernymi modlitwę egzorcyzmu oraz upraszali dary Ducha Świętego do gorliwej i wytrwałej modlitwy.

Następnie każdej z osób został uroczyście przekazany brewiarz, księga Liturgii Godzin. Na zakończeni nabożeństwa biskup udzielił obecnym pasterskiego błogosławieństwa.

Spotkanie zakończyła radosna agapa.