Umocnieni wspólnym spotkaniem

Rekolekcje wakacyjne Ruchu Światło-Życie, które rozpoczęły się 2 lipca oparte są na piętnastu tajemnicach różańcowych. W trzynastym dniu, kiedy rozważana jest różańcowa tajemnica Zesłania Ducha Świętego, przewidziane jest wspólne spotkanie wszystkich oazowiczów w ramach Dnia Wspólnoty. Jest to powszechny zjazd wszystkich uczestników rekolekcji z danego terenu. Wszystkie oazy spotykają się, aby stworzyć jedną wspólnotę, by śpiewem, tańcem oraz świadectwami wielbić Boga. Dnia 15 lipca do sanktuarium Matki Bożej Królowej Bieszczad w Jasieniu koło Ustrzyk Dolnych w Bieszczadach przyjechali oazowicze z 6 wspólnot młodzieżowych i rodziny z Domowego Kościoła. Łącznie przybyło blisko 300 uczestników oraz diakonii wychowawczej. Tegoroczne rekolekcje upływają pod hasłem „Młodzi w Kościele”.

Po zawiązaniu wspólnoty nastąpiły prezentacje poszczególnych grup. Każda wspólnota przedstawiała swoją piosenkę proponowaną przez uczestników turnusu, znak oazy, czyli proporzec i krótką prezentację na wesoło. Podczas Godziny Świadectwa przedstawiciele wszystkich turnusów dzielili się doświadczeniem działania Boga w swoim życiu. Punktem centralnym spotkania była Msza św., której przewodniczył bp Edward Frankowski.

W homilii nawiązując do jubileuszu 200-lecia powstania Diecezji Sandomierskiej oraz 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, biskup wskazywał potrzebę formowania młodych w świadomości zakorzenienia w bogatej historii narodu kształtowanej na wartościach chrześcijańskich. – Nasza Ojczyzna zawsze była, a dzięki waszej postawie, będzie nadal opierała się na wartościach chrześcijańskich. Entuzjazm waszych młodych serc udziela się i mnie samemu, ale również wlewa nadzieję, że będziecie dobrymi kontynuatorami spuścizny naszych ojców. O waszym patriotyzmie świadczy również jeden ze znaków, który przynieśliście ze sobą. Widzicie tu proporzec na którym widnieją kontury Polski na tle biało-czerwonej flagi, a w nie wpisane są ważne dla naszej Ojczyzny i diecezji daty. Wy także jesteście kontynuatorami pięknej historii naszej diecezji, poprzez wasze działania ewangelizacyjne i piękne życie tworzycie nowe rozdziały dziejów Kościoła Sandomierskiego – wskazywał bp Frankowski.

Po Eucharystii i wspólnej agapie był czas na możliwość złożenia deklaracji przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i złożenia obietnicy abstynenckiej podczas Nabożeństwa Odpowiedzialności i Misji. Na poszczególnych turnusach animatorzy wyjaśniali, na czym polega to dzieło. Zlot dla większości turnusów zakończył się wyjazdem nad zalew i tamę w Solinie.

Dzień Wspólnoty jest nie tylko okazją do spotkania osób z innych oaz, ale wielkim wspólnym wołaniem o to, aby Bóg utrwalił w nas owoce przeżytych rekolekcji. Każdy turnus i stopień ma swoją tematykę i specyfikę. Tworzą ją uczestnicy, animatorzy i moderatorzy, ale również obliguje program poszczególnych stopni: Oazy Dzieci Bożych, Oazy Nowej Drogi czy Oazy Nowego Życia.