Uroczystość odpustowa ku czci św. Kaspra w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Kaspra del Bufalo Wspólnoty Krwi Chrystusa działające przy ostrowieckich parafiach przeżywały swoje święto.

W sobotę 14 października, w kościele Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie rejonowe, któremu przewodniczył ks. Andrzej Szymański ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Podczas homilii odpustowej przypomniał postać św. Kaspra, założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

– Wprawdzie w Polsce Św. Kasper del Bufalo jest mało znany, ale we Włoszech, a szczególnie w Rzymie, gdzie się urodził i prowadził swoją działalność duszpasterską jego kult jest bardzo mocny. Nazywany jest on Apostołem Rzymu – mówił kaznodzieja.

Po Mszy św. członkowie wspólnot wraz z księżmi opiekunami uczestniczyli w poczęstunku, konferencji wygłoszonej przez Misjonarza Krwi Chrystusa.

Na zakończenie animatorzy poszczególnych wspólnot podzielili się świadectwem ze swojej dotychczasowej działalności. W Ostrowcu Świętokrzyskim jest pięć Wspólnot Krwi Chrystusa, które działają przy parafiach: Miłosierdzia Bożego, św. Jadwigi Królowej, Matki Odkupiciela, Matki Bożej Saletyńskiej oraz w kolegiacie.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/