Uroczystości odpustowe u Pani Janowskiej

W sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim odbył się doroczny odpust Maryjny połączony z dożynkami dekanalnymi.

Na uroczystości przybyli wierni z dekanatu chcąc podziękować za tegoroczne plony i prosić o Boże błogosławieństwo. Sumie odpustowej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali ks. dr Roman Janiec, kanclerz kurii, ks. Tomasz Lis, nowy proboszcz janowskiego sanktuarium oraz kapłani przybyli wraz ze swoimi parafianami.

Bp Nitkiewicz nawiązał w homilii do rodowodu Chrystusa z przeczytanej Ewangelii, mówiąc, że każdy z nas może być pozytywnym lub negatywnym bohaterem historii zbawienia. W konkretnym momencie dziejów człowiek buduje lub burzy, wykorzystuje okazje lub je traci, przystępuje do współpracy z Bogiem albo od tej współpracy ucieka.

  Czas, w którym jesteśmy zanurzeni i żyjemy jest czasem zbawienia. Przez Chrystusa i Jego obecność pośród nas znajdują bowiem swoje wypełnienie wszystkie Boże obietnice i zapowiedzi dane człowiekowi od chwili stworzenia. Stąd powinniśmy patrzeć na różne sytuacje i wydarzenia w świetle wiary. „Kto „wierzy – widzi”, mówi Ojciec św. Franciszek.

W momencie, gdy pandemia wkracza w kolejną fazę, niełatwo o optymizm, bo przecież każdy z nas może zachorować. Jednocześnie niektórzy jeszcze podsycają lęki, roztaczają katastroficzne wizje, wykorzystując dramat pandemii do własnych celów. Są i tacy, którzy uczynili z niej miecz do walki z religią, z Kościołem, z chrześcijańską tradycją. Inni z kolei odwołują się do pandemii, aby usprawiedliwić własną bezczynność, agresję czy zamknięcie na innych.

Niezależnie od tego i przy zachowaniu choćby najbardziej surowych przepisów sanitarnych, nie możemy zmarnować ani dnia, ani minuty, gdyż stracony czas, to spowalnianie realizacji Bożego planu zbawienia wobec nas samych oraz innych. Covid-19 wręcz przynagla do tego, abyśmy prosząc o światło Ducha Świętego, szukali nowych form i metod apostolatu. Abyśmy potrafili jeszcze bardziej kochać. Wiara posyła nas do świata z Dobrą Nowiną o Jezusie Chrystusie.

Odnosi się to również do janowskiego sanktuarium Matki Bożej. Jesteśmy wdzięczni św. Janowi Pawłowi II za to, że na skutek reorganizacji struktur Kościoła katolickiego w Polsce znalazło się ono w Diecezji Sandomierskiej. To wielki dar, honor ale i obowiązki. Sanktuarium powinno być przecież ze swojej natury duchowym, charytatywnym i kulturalnym centrum chrześcijańskiego życia, otwartym i gościnnym dla wszystkich.

Z całego serca dziękuję dotychczasowym Księżom Proboszczom, wikariuszom oraz innym posługującym tu kapłanom za ich duszpasterskie trudy, za wszystko czego dokonali wespół z parafianami. Ufam jednocześnie, że nowy proboszcz ks. Tomasz Lis – podążając za Bożym natchnieniem – odważnie, ofiarnie i z polotem poprowadzi wspólnotę parafialną, troszcząc się o rozwój kultu Matki Bożej i samego sanktuarium. Jeśli popatrzmy na parafię, diecezję i na cały świat jak na jedną wielką rodzinę, od razu poszerzą się nasze horyzonty, inicjatywy i przestrzeń działania. Nie będzie wtedy swoich i obcych, w obojętnych obudzi się zainteresowanie, zaś gorliwi staną się jeszcze gorliwsi. Proszę Boga, aby janowiacy dalej wstępowali do Wyższego Seminarium Duchownego, a janowianki w żeńskich zgromadzeniach zakonnych.

Nigdy nie należy tracić nadziei, poddawać się i rezygnować. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Według starożytnej chrześcijańskiej tradycji, która znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach liturgicznych Kościołów wschodnich, św. Anna – matka Maryi, uważana była za bezpłodną. Jednak dzięki Bożej interwencji porodziła córkę po latach długiego oczekiwania. Znany kaznodzieja o. Ernest Ronchi mówi, że matki rodzą swe dzieci na krawędzi wieczności i snów. „Do każdego rodzącego się dziecka Chrystus i świat wołają: przyjdź i przynieś więcej sumienia, więcej wolności, więcej miłości”.

Może nie zawsze utożsamiamy się z dorodnymi ziarnami pszenicy i żyta, które zostaną dzisiaj pobłogosławione. Bóg jest jednak w stanie rozpalić w nas na nowo zapał, chęci i pragnienia oraz dać siły potrzebne do dokonania wielkich rzeczy. Prośmy Go o to w modlitwie przez wstawiennictwo Matki Bożej – powiedział biskup.

Po homilii ks. dr Roman Janiec, kanclerz kurii odczytał dekret nominacji ks. Tomasza Lisa na nowego proboszcza parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim. Następnie nowy proboszcz złożył uroczyście wyznanie wiary oraz przysięgę proboszczowską.

Po Eucharystii Biskup Ordynariusz poświecił wieńce dożynkowe oraz odbyła się procesja po placu Maryjnym.

Na zakończenie uroczystości odbyła się instalacja ks. kan. Tomasza Lisa jako prepozyta Kapituły Kolegiackiej pw. Matki Bożej Różańcowej w Janowie Lubelskim.