Ustanowienie lektorów w dekanacie świętokrzyskim

Dekanat Świętokrzyski po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 zorganizował po raz kolejny Dekanalny Kurs Lektorski dla ministrantów. Kandydaci na lektorów uczestniczyli w ciągu roku w swoich parafiach w szeregu spotkań przygotowujących ich do przyjęcia funkcji lektora w zgromadzeniu liturgicznym. W ostatnich dniach już w sposób bezpośredni od strony biblijnej, fonetycznej i liturgicznej zostali przygotowani w Łagowie, Nowej Słupi i na Świętym Krzyżu.

Uroczysta Eucharystia połączona z obrzędem ustanowienia lektorów sprawowana była 21 maja o godz. 12.00 w bazylice Trójcy Świętej na Świętym Krzyżu. Liturgii przewodniczył o. Karol Lipiński OMI, były długoletni rektor Sanktuarium na Świętym Krzyżu, który wraz z dwoma współbraćmi obchodził złoty jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. W Eucharystii uczestniczyli także kapłani wraz z dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza ks. Piotrem Strojnym oraz rodziny nowo ustanowionych lektorów. W sumie 15 młodych chłopców z parafii Baćkowice, Łagowa, Rakowa, Nowej Słupi i Modliborzyc zostało uroczyście dopuszczonych do czytania słowa Bożego w czasie liturgii.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/