W Diecezji Sandomierskiej powstało „Centrum Ewangelizacyjne Świętego Augustyna”

Foto. Archiwum prywatne

W trosce o dobro duchowe osób, które w dorosłym wieku wyraziły pragnienie przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, podejmowane były dotąd w Diecezji Sandomierskiej różne inicjatywy duszpasterskie. Z powodu postępującej laicyzacji oraz migracji, zaistniała potrzeba poszerzenia wspomnianych działań, tym bardziej, że chodzi o sakramenty będące drogą do pełni życia chrześcijańskiego i jego fundamentem. Obok dorosłych, dotyczy to dzieci i młodzieży, w sytuacji kiedy sakrament nie został przyjęty w następującym czasie: chrzest przed ukończeniem siódmego roku życia, Pierwsza Komunia św. oraz bierzmowanie przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Mając to na względzie, Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz powołał do istnienia w dniu 25 marca, „Centrum Ewangelizacyjne Świętego Augustyna”. Zadaniem centrum będzie organizowanie katechez i konferencji dla nieochrzczonych oraz dla osób, które chcą pogłębienia swojego życia religijnego, a także poradnictwo w dziedzinie doktryny, prawa i liturgii Kościoła. Centrum będzie jednocześnie odpowiedzialne za formację osób pragnących przyjąć sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, przy czym udzielenie chrztu dorosłym ma być poprzedzone katechumenatem trwającym około roku.

Dyrektorem Centrum został mianowany ks. Marek Kuliński, przewodniczący komisji ds. ewangelizacji III Synodu Diecezji Sandomierskiej. Kierowany przez niego zespół będzie realizował zadania ewangelizacyjne we współpracy z księżmi proboszczami i wikariuszami, a także z Instytutami Życia Konsekrowanego, ruchami i stowarzyszeniami katolickimi, które działają na terenie diecezji.