W drodze do kapłaństwa

5 marca w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła biskup senior Edward Frankowski udzielił posług lektoratu i akolitatu alumnom III i IV roku.

Udzielenie posług poprzedziły rekolekcje wielkopostne, które wygłosił alumnom o. Krzysztof Poświata CSMA z Miejsca Piastowego.

Uroczystej Mszy św., w trakcie której udzielono posług przewodniczył bp pomocniczy senior Edward Frankowski. Koncelebrowali profesorowie i wychowawcy seminaryjni.

W homilii bp Frankowski w nawiązaniu do czytań mszalnych zaznaczał, że przez nie zostaliśmy wprowadzeni w największą prawdę, że Bóg jest naszym Ojcem, i że nas kocha. Może nie do końca wierzymy, że Bóg to miłość, ale dla nas jest to miłość objawiona. Wszystko jest Jego darem i dobrem przez Niego stworzonym. On – Wszechmocny Bóg –  kocha mnie i ciebie. Wielkim zaszczytem dla nas jest to, że sam Bóg czyni nas swoimi dziećmi. Prosił również o modlitwę w intencji przygotowujących się do kapłaństwa.

Obrzęd udzielenia posług rozpoczęło przedstawienie kandydatów przez rektora uczelni ks. Rafała Kułagę. Biskup modląc się nad lektorami i akolitami oraz przekazując księgę Pisma Świętego i naczynie z komunikantami wprowadził kleryków w ich nowe czynności. Posługi lektora i akolity, to etapy w drodze do sakramentu kapłaństwa. Nowo ustanowieni lektorzy, przyjmując tę posługę, słyszą z ust księdza biskupa słowa: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. Zadaniem lektora jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, wykonywanie psalmu responsoryjnego w przypadku braku psalmisty, wypowiadanie intencji w modlitwie powszechnej gdy nie ma kantora czy diakona. Najważniejszym staraniem winno być jednakże coraz większe zagłębianie się w Słowo Boże i życie nim na co dzień.

Natomiast do zadań akolity należy wspomaganie diakona oraz usługiwanie kapłanowi w wypełnianiu czynności liturgicznych, szczególnie podczas Mszy św. Akolita jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii. Może on udzielać Komunii Świętej w czasie Mszy św., gdy istnieje potrzeba pomocy, a także poza nią. Akolita może także zanieść Komunię Świętą chorym i starszym odpowiednio wcześniej przygotowanym, którzy pozostają w domu lub szpitalu, wtedy kiedy kapłan, na którym spoczywa ten obowiązek miałby trudności w jego wypełnieniu z powodu innych zajęć duszpasterskich. Akolici są również wezwani przez Kościół do szczególnej czci i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz do pogłębionego przeżywania Ofiary Eucharystycznej, aby w jej świetle kształtowali swoje życie.

Na zakończenie Mszy św. z racji 31. rocznicy sakry biskupiej wspólnota seminaryjna złożyła życzenia biskupowi Edwardowi Frankowskiemu.