W duchu modlitwy i służby Ojca Pio

Diecezjalne spotkanie czcicieli i Grup Modlitwy świętego ojca Pio.

W parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbe w Rytwianach odbyło się adwentowe, modlitewne spotkanie czcicieli i Grup modlitwy świętego ojca Pio. Wzięło w nim udział blisko 20 grup parafialnych.

Na rozpoczęcie konferencję pt. „Eucharystia w życiu i duchowości św. ojca Pio” wygłosił o. Robert Kozłowski, kapucyn. – Eucharystia była centrum życia ojca Pio, była dla niego szczególnym czasem łączenia własnego życia i cierpienia z ofiarą Jezusa. Z osobistych przekazów świętego ojca Pio wiemy, że podczas sprawowania Mszy św. stawał się świadkiem cierpienia Jezusa: biczowania, ukoronowania cierniem czy agonii na krzyżu. Czerpiąc z duchowości świętego ojca Pio powinniśmy nieustannie dbać o nasze przygotowanie i przeżywanie Mszy św. Eucharystia nie może stać się dla nas rutyną, ale czasem wejścia w głębię męki i ofiary Jezusa – podkreślał ojciec Robert Kozłowski.

Następnie przybyli członkowie Grup modlitwy św. ojca Pio modlili się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu polecając osobiste i wspólnotowe intencje.

Mszę św., której przewodniczył ojciec Robert Kozłowski koncelebrowali kapłani, którzy na co dzień w parafiach sprawują duchową opiekę nad grupami. Podczas wspólnej modlitwy modlono się o dobre owoce rozpoczynającego się Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego. W homilii ojciec kapucyn wskazał na wartość owocnego przeżywania Eucharystii jako spotkania z Bogiem, który pozwala nam złączyć się z Nim w Komunii świętej. – Dzisiejszy dzień skupienia jest spotkaniem wspólnot z całej diecezji. Chcemy uwrażliwić naszą duchowość na przeżywanie Eucharystii i zwrócić uwagę na adorację Najświętszego Sakramentu, które były bardzo ważne w duchowości ojca Pio. Jego pragnieniem było coraz większe poznanie Chrystusa i służba Chrystusowi w drugim człowieku. Nasze działania w parafiach właśnie mają być ukierunkowane na te dwa aspekty: głębsze poznanie Chrystusa, umocnienie z Nim osobistej więzi i służba potrzebującym. Głównym naszym celem jest modlitwa oraz pełnienie dzieł miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących. Jednym z naszych zadań w diecezji jest modlitwa w intencji małżeństw sakramentalnych i wspieranie Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie. W ciągu roku spotykamy się kilkakrotnie na zjazdach formacyjnych, rekolekcyjnych czy spotkaniach wspólnotowych oraz uczestniczymy w zlotach ogólnokrajowych – mówił ks. Leszek Biłas, diecezjalny asystent Grup modlitwy św. ojca Pio. Jak poinformował Marek Spasiuk, animator diecezjalny, pierwsze grupy modlitwy ojca Pio powstały na terenie diecezji w 2000 r. – Początkowo były to tylko cztery wspólnoty. Obecnie działa blisko 20 grup parafialnych. Każdego roku staramy się animować kolejne wspólnoty. Naszym charyzmatem jest modlitwa i służba w duchu świętego ojca Pio. Czerpiąc z jego charyzmatu formułujemy siebie i wychodzimy z posługą do potrzebujących – wskazywał Marek Stasiuk. Druga część diecezjalnego spotkania odbyła się w Pustelni Złotego Lasu, gdzie przybyli mogli zapoznać się z historią i duchowością pokamedulskiej pustelni. Zakończeniem wspólnego spotkania była modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego.