W Dwikozach upamiętnili błogosławionych kapłanów męczenników

W dniu 12 czerwca 2020 r. w kościele parafialnym w Dwikozach odsłonięto i poświęcono obrazy błogosławionych kapłanów urodzonych w Dwikozach – Stefana i Kazimierza Grelewskich.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. dr Piotr Tylec, Dyrektor Biblioteki i Archiwum Diecezji Sandomierskiej, a także wykładowca Historii Kościoła w sandomierskim seminarium. Mszę św. koncelebrowali duszpasterze parafii: ks. Artur Barański, proboszcz i ks. Mateusz Bajak, wikariusz.

W homilii ks. P. Tylec przybliżył sylwetki kapłanów urodzonych w Dwikozach – Stefana i Kazimierza Grelewskich. Podkreślił, że o ich świętości zadecydowała nie tylko śmierć męczeńska, ale przede wszystkim wierna służba Jezusowi Chrystusowi w Kościele i bezgraniczne oddanie powierzonym wiernym.

Błogosławieni kapłani, ks. Stefan i Kazimierz Grelewscy ponieśli śmierć męczeńską w obozie koncentracyjnym w Dachau. Do grona błogosławionych zostali włączeni przez Jana Pawła II dnia 13 czerwca 1999 roku w Warszawie wraz z 108 męczennikami II wojny światowej.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl