W hołdzie bohaterom

Po raz pierwszy w janowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości wpisało się I Janowskie Ognisko Patriotyzmu „Nasze drogi do wolności”. Tegorocznym tematem przewodnim było oddanie czci powstańcom styczniowym w 160. rocznicę wybuchu powstania.

Wydarzenie rozpoczęła Patriotyczna Droga Krzyżowa, która ulicami miasta przeszła z Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej Łaskawej do kościoła św. Jadwigi Królowej. Po zakończonym nabożeństwie na placu kościelnym rozpalono harcerskie ognisko. Ogień w sposób obrzędowy w asyście harcerzy rozpalili: Krzysztof Kołtyś, burmistrz Janowa Lubelskiego, wicestarosta Michał Komacki, dziekan dekanatu ks. Tomasz Lis, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Iwona Pająk oraz najmłodsza z obecnych na ognisku harcerek.

Na wspólne świętowanie odzyskania niepodległości przybyło ponad 500 osób – rodziny, dzieci, młodzież i dorośli. Wydarzenie ubogacił śpiewem zespół wokalno-instrumentalny “Watra”, złożony z młodzieży i dorosłych z terenu miasta. Wybrzmiały pieśni patriotyczne i wojskowe, zwłaszcza związane z Powstaniem Styczniowym.

W przerwach pomiędzy śpiewem uczeń Zespołu Szkół Technicznych czytał fragmenty opracowania Zenona Baranowskiego pt. “Miejsca pamięci powstania styczniowego w powiecie janowskim”.

Podczas ogniska obecni byli harcerze z wszystkich janowskich drużyn: 2 WDH WARTA Janów Lubelski, Próbna Drużyna Harcerska “Apis Concordia”, 1 Drużyna Harcerska “Atlantyda”, 7 Środowiskowa Drużyna Starszoharcerska “Zielone Szeregi” i 3 Drużyna Harcerska “Niezłomni” z Białej Drugiej. Całość wydarzenia prowadził ks. podharcmistrz Kamil Dziurdź, wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej i pomysłodawca tej formy wspólnego świętowania Dnia Niepodległości.

Głównym organizatorem wydarzenia była parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Janowie Lubelskim we współpracy z Powiatem Janowskim, Zespołem Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, Janowskim Ośrodkiem Kultury i Nadleśnictwem Janów Lubelski, Lasy Państwowe.

Organizatorzy Janowskiego Ogniska Patriotyzmu zapowiedzieli, że tematem przewodnim przyszłorocznego spotkania będą piosenki z Powstania Warszawskiego w 80. rocznicę jego wybuchu.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com