W intencji rodzin do św. Józefa

Modlitwa za rodziny była główną intencją III Pieszej Pielgrzymki Mężczyzn „Droga do św. Józefa” z Janowa Lubelskiego do Kocudzy. Wzięło w niej udział ponad 100 mężczyzn.

– Ta pielgrzymka wpisuje się już na stałe w nasze działania duszpasterskie. W tym roku mężczyźni podjęli jako główną intencję modlitwę za rodzinę. Wiemy doskonale jak ważne jest to, aby ojcowie, mężowie modlili się za swoich najbliższych i w ten sposób także kształtowali i formowali swoją duchowość. Cieszy to, że z roku na rok przybywa chętnych mężczyzn, ojców z synami a także młodzieńców, którzy wyruszają na pielgrzymkę do św. Józefa, swojego patrona – podkreślał ks. Tomasz Lis, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

Pielgrzymka rozpoczęła się o świcie, bo już o godz.5.00 mieszkańców Janowa obudził męski śpiew pieśni „Kiedy ranne wstają zorze”. Na trasę która liczyła 23 km wyruszyło ponad 100 mężczyzn wraz z kapłanami: ks. Tomaszem Lisem oraz ks. Mariuszem Pyrytem, proboszczem parafii Dzwola.

W pierwszym etapie pielgrzymki mężczyźni rozważali stacje Drogi Światła, które oparte są na tekstach Pisma świętego mówiących o momentach spotkania Jezusa zmartwychwstałego z uczniami. W drugiej części pątniczego szlaku odmawiany był różaniec oraz śpiewano pieśni wielkanocne i maryjne. – Były także momenty kiedy szliśmy w całkowitym milczeniu, wtedy każdy miał czas na osobiste przemyślenia i omodlenie wielu intencji. Podczas wspólnego pielgrzymowania każdy mógł podejść i nieść krzyż – dodał pan Grzegorz. – Czasem potrzeba, aby mężczyźni wzięli ważne sprawy w swoje ręce. Każdy z nas ma wiele rodzinnych spraw do przemodlenia. Potrzeba pomodlić się w intencji małżonki, dzieci, bliskich, to nasze męskie zadanie by oni poczuli się objęci tą modlitwą – dodał pan Krzysztof. Pośród pielgrzymów była także działająca przy janowskim sanktuarium grupa Wojowników Maryi. Nad bezpieczeństwem czuwała grupa porządkowa, kierowania ruchem oraz łączności. W Dzwoli pielgrzymów ugościły panie z Koła Gospodyń Wiejskich serwując domowy żurek. Podsumowaniem pielgrzymowania była Msza św. odpustowa w kościele w Kocudzy. – Był to wspaniały czas męskiego spotkania. Myślę, że dziś szczególnie potrzeba duszpasterstwa mężczyzn, bo wielu z czuje się czasem zagubionym we współczesnym świecie i czuje potrzebę zaangażowania w konkretne duchowe inicjatywy – dodał ks. Tomasz Lis.

W pielgrzymce wzięli udział mężczyźni z Janowa Lubelskiego i parafii dekanatu janowskiego oraz wielu mężczyzn przybyłych z okolicznych miejscowości. W tym roku pątnikom dopisała piękna majowa, słoneczna pogoda.

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com