W mocy Ducha Świętego

Pod takich hasłem rozpoczęły się rekolekcje ewangelizacyjne w Staszowie. Spotkania będą odbywały się dniach 29 i 30 maja.

Foto - ks. Tomasz Lis

Ewangelizację prowadzą dwaj misjonarze z Brazylii: ojciec Enrique Porcu oraz ojciec Antonello Cadeddu wraz z grupą modlitewną „Przymierze Miłosierdzia”. – Na spotkania ewangelizacyjne zapraszamy wszystkich mieszkańców Staszowa i okolicy. W godzinach przedpołudniowych konferencje będą kierowane szczególnie do młodych, zaś w godzinach popołudniowych są to spotkania otwarte: zapraszamy młodych, dorosłych, starszych i całe rodzin. Chcemy, aby wszyscy, którzy skorzystają z tych spotkań mieli okazję doświadczyć, na nowo miłości osobowej Boga, który jest pośród nas oraz w pełni otworzyć się na działanie uświęcającej mocy Ducha Świętego – mówił ks. Marek Kuliński, dyrektor Centrum Ewangelizacyjnego św. Augustyna.

Pierwszego dnia misjonarze spotkali się z młodymi w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica. Podczas spotkania wskazywali młodym na potrzebę zawierzenia Jezusowi swojego młodego życia. Przywołując słowa św. Jana Pawła II podkreślali, że przed młodymi stoi wielkie zadanie przemiany współczesnego świata według wartości ewangelicznych. – Nie obawiajcie się całego zła, które jest w świecie. Jezus ma moc zwyciężenia tego, co złe i uleczenia naszych słabości. Jedyne, czego pragnie to naszego „tak” wobec Jego propozycji, które składa każdemu z nas. Czy umiemy odpowiedzieć na Jego głos? Czy słyszymy ten głos? – pytał młodych ojciec Enrique.

– Pierwszy raz uczestniczyłam w takich nietypowych rekolekcjach. Myślę, że dają dużo do przemyślenia. Dla mnie osobiście czymś nowym było zaproszenie do refleksji nad darami Ducha Świętego, które pozwalają nam żyć świadomie wiarą. Czasem o nich zapominamy a nawet może nie jesteśmy ich świadomi. Poruszające były także świadectwa przywoływane przez ojców prowadzących spotkanie. Myślę, że wieczorne spotkanie modlitewne będzie dopełnieniem porannej katechezy – podkreślała Marta.

Środowe popołudniowe spotkania ewangelizacyjne odbywały się w sanktuarium świętego Jana Pawła II. Rozpoczęło je zawiązanie wspólnoty, a następnie zebrani mogli wysłuchać katechezy dotyczącej godności człowieka, jako dziecka Bożego, które jest wezwaniem do podążania drogą Bożych przykazań. – Każdy z nas jest obrazem Boga. Czasem ten obraz zamazujemy, tracimy daną nam świetność przez grzech. Wiele razy w naszym życiu zwycięża indywidualizm, egoizm, czy wtedy jesteśmy podobni do Boga? Jezus dał nam przykazanie miłości bliźniego, byśmy kochali. Myśląc tylko o sobie niszczymy relację z innymi. Musimy być gotowi dawać życie dla innych i za innych. Wielkim cudem jest życie rodzinne, życie we wzajemnej miłości. Pielęgnujmy w sobie miłość, jakiej uczy nas Jezus. On uczy nas miłości pełnej i bezinteresownej wobec naszych bliźnich – podkreślał ojciec misjonarz.

Wieczorny cykl ewangelizacyjny rozpoczęła Msza św., której przewodniczył ks. Marek Kumór. Na wspólnej modlitwie zebrali się mieszkańcy Staszowa oraz wierni z okolicznych parafii wraz z duszpasterzami.

Podczas homilii ojciec Enrique Porcu zachęcał do otwarcia serca na działanie Ducha Świętego. – Grzech powoduje to, że stajemy się niewolnikami zła. Chrystus przyszedł, aby nas wyzwolić z tej niewoli. Duch Święty umacnia nas w naszej wierze i miłości. Jednak musimy otworzyć się na Jego działanie. On daje nam moc i odwagę byśmy stawali się w pełni świadkami Boga – mówił ojciec E. Porcu.

Po zakończeniu Eucharystii rozpoczęła się modlitwa uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.