W Seminarium Duchownym już wakacje

Na zakończenie roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym, biskup Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej z przełożonymi i wykładowcami sandomierskiej Alma Mater. Koncelebrowało również pięciu tegorocznych absolwentów wyświęconych w minioną środę na kapłanów, za których Wspólnota dziękowała podczas liturgii.

Biskup zachęcił kadrę i seminarzystów, aby korzystając z letniego wypoczynku, nie zaniedbywali życia duchowego. – „Podobnie, jak dym wpuszczony przez pszczelarza do ula wypędza z niego pszczoły, pozbawiając je słodkiego owocu ich pracy, tak samo rozluźnienie dyscypliny ciała wypędza z duszy bojaźń Bożą i obraca w ruinę całą wykonaną dotąd pracę” – rzekł, cytując apoftegmat przypisywany Poemenowi – eremicie ze Sketis. Zachęcił jednocześnie do okazywania bliskości spotkanym ludziom, dzieląc się z nimi swoim czasem, wiedzą i rzeczami materialnymi.