W służbie Bogu i ludziom

W przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia, w Nowej Dębie przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego spotkali się przedstawiciele placówek medycznych z terenu diecezji.

– Rok temu przedstawiciele ze szpitala w Nowej Dębie zaproponowali, że dobrze byłoby zorganizować spotkanie u nich. Takie zjazdy z racji naszego Patrona organizujemy co roku – zaznacza pallotyn ks. Tadeusz Pawłowski, diecezjalny duszpasterz Służby Zdrowia.

Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa różańcowa. Centralnym punktem świętowania przedstawicieli Służby Zdrowia była Eucharystia, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz w koncelebrze kapelanów szpitali z diecezji. Bp Nitkiewicz powiedział w homilii, że wiara i działalność Kościoła nie stoją w sprzeczności z rozwojem nauki, w tym nauk medycznych, pod warunkiem, że respektują one Boże Prawo i wynikające z niego zasady moralne. Jego złamanie byłoby bowiem wymierzone przeciwko człowiekowi. Pod tym względem Kościół pozostaje wierny Panu Jezusowi, który nie zastępował współczesnych sobie lekarzy, ale niósł uzdrowienie chorym, gdyż kocha każdego człowieka, a jednocześnie, lecząc duszę i ciało, pragnie ukazać całą złożoność sytuacji osób dotkniętych chorobą. Św. Łukasz, który według tradycji był lekarzem, a zarazem natchnionym przez Ducha Świętego autorem jednej z Ewangelii, daje zdaniem kaznodziei wyraz tej niezwykłej komplementarności.

– Pragnę skierować słowa podziękowania do osób oraz instytucji zaangażowanych w opiekę zdrowotną. Jakże często oddajemy się w Wasze ręce, potrzebujemy Waszej interwencji. Ta szlachetna posługa, będąca uczestnictwem w misji samego Chrystusa, niech napełnia Was uczuciem wdzięczności wobec Boga, bo to jest niezwykłe wyróżnienie i szczególne wybranie. Ta wdzięczność powinna prowadzić do jeszcze większego poświęcenia się pacjentom. Niech będzie jednocześnie obroną przed pokusą samouwielbienia oraz przed instrumentalizacją ze strony osób i środowisk, które pod różnymi pretekstami próbują wykorzystać Służbę Zdrowia do celów politycznych, czy biznesowych. To wszystko przenosi niestety uwagę z chorego na inne obszary. Moi Drodzy, klękajcie tylko przed Bogiem i przed osobami potrzebującymi waszej pomocy. „Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał” – mówi do każdego z nas św. Paweł apostoł (Kor 4,7). Używajcie dobrze tego Bożego daru, jakim jest umiejętność pomagania chorych. Pomnażajcie ten dar, wasze talenty, troszcząc się nie tylko o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale również poziomu życia duchowego – powiedział biskup.

Liturgię uświetnił chór parafialny pod batutą ks. proboszcza Eugeniusza Nycza. Po Mszy św. zebrani pracownicy placówek medycznych zostali zaproszeni do sali parafialnej, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne. Pracownik szpitala w Sandomierzu i w Nowej Dębie pan Tadeusz Frańczak-Prochowski wygłosił krótką prelekcję na temat św. Łukasza Ewangelisty rysując przed słuchaczami wszechstronność jego osoby i dzieł, którym patronuje. Wszystkim przybyłym podziękował Ksiądz Biskup jednocześnie zapraszając do włączania się w dzieła diecezjalne, takie jak prace III Synodu Diecezjalnego czy uroczystości związane z jubileuszem 200-lecia diecezji.

Organizacja zjazdu w Nowej Dębie zmobilizowała dużą część miejscowego środowiska medycznego. – Wcześniej jeździliśmy do Sandomierza. Odczuwamy wielką radość z wizyty koleżanek i kolegów z innych szpitali u nas.Cieszymy się tym, że możemy być razem – zaznacza Barbara Moskalewicz z Nowej Dęby.