W tej księdze jest światło

W ramach Tygodnia Biblijnego w sanktuarium maryjnym w Janowie Lubelskim odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego „Droga Światła”.

Rozważania poprowadzili członkowie parafialnego Kręgu Biblijnego.

– Każdorazowy Tydzień Biblijny jest zachętą, aby Pismo Święte było księgą otwieraną w każdym katolickim domu. Tylko wtedy będzie możliwe autentyczne oparcie na słowie Bożym prawdziwie chrześcijańskiego życia każdego z nas – mówił ks. P. Surowiec.

Podczas sobotniego nabożeństwa Słowa Bożego zwanego Drogą Światła, które podsumowało tygodniowe parafialne obchody Tygodnia Biblijnego, w dziesięciu stacjach rozważano sceny biblijne od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego.

– Medytacje biblijne stacji obrazujących wątpliwości, zmagania i spotkania Apostołów ze zmartwychwstałym Chrystusem są podobne do przeżyć jakie towarzyszą ludziom wierzącym żyjącym w obecnym czasie niepewności. Sobotnie nabożeństwo, któremu towarzyszył także blask zapalonych lampionów i świec był przypomnieniem, że słowa Pisma Świętego nie są jedynie dla pasjonatów czy członków Kręgów Biblijnych, ale dla każdego człowieka. Każdy z nas jest zaproszony do życia Ewangelią – do wejścia na Drogę Światła. To właśnie nasza codzienność ma stać się drogą światła Chrystusowej Ewangelii tak, jak stała się dla Apostołów i uczniów drogą do świętości. Czas spędzony na lekturze i medytacji tekstu biblijnego ma nas odsyłać do doświadczenia obecności Boga, który z tak wielkim utęsknieniem czeka na nas w Sakramencie Ołtarza – mówił ks. Paweł Surowiec.

Podczas nabożeństwa odczytano dziesięć fragmentów ze Pisma Świętego ze Starego i Nowego Testamentu odnoszących się do zapowiedzi jak i ustanowienia Eucharystii.

– Myślę, że takie nabożeństwa podkreślające wagę i  wartość Pisma świętego są nam bardzo potrzebne. Przypominają o duchowej wartości Bożego Słowa skierowanego do każdego z nas i zachęcają do częstego sięgania do Biblii jako księgi życia – podkreślała jedna z parafianek.

Do grupy parafialnego Kręgu Biblijnego należy ponad 20 osób, które na cotygodniowych spotkaniach rozważają Pismo święte oraz pogłębiają wiedzę biblijną. Wspólnota zaprasza wszystkich chętnych na spotkania pogłębiające wiedzę i wiarę.

Archiwum parafialne

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: info@diecezjasandomierska.pl