W trosce o przyszłe pokolenia

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim wmurowano akt erekcyjny nowo powstającej sali koncertowej.

W uroczystości wziął udział Biskup Sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, wicepremier, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, świętokrzyscy parlamentarzyści, samorządowcy oraz społeczność szkolna.

Wydarzenie rozpoczęło się od przywitania zaproszonych gości, którego dokonała dyrektor szkoły p. Ewa Jurkowska-Siwiec. Przedstawiła ona zebranym historię budowy nowej sali koncertowej, której otwarcie planowane jest na przyszły rok. – Zabiegi o jej powstanie trwały od 2012 roku. Budynek powstał w ciągu ostatniego roku, dobiega końca wykańczanie obiektu. W 2023 roku sala koncertowa zostanie wyposażona. Fundusze na powstanie sali, która ma przyczynić się do rozwoju placówki – pochodzą z budżetu państwa, z Centrum Edukacji Artystycznej – mówiła dyrektor szkoły.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście na czele z prof. Piotrem Glińskim, wicepremierem i ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– W kulturę nie tylko warto, ale trzeba inwestować. Także w takich miejscowościach, miastach, jak Ostrowiec Świętokrzyski. Cieszę się, że możemy realizować tę inwestycję. Przed chwilą miałem okazję oglądać malutką salę koncertową w budynku szkoły. To sympatyczna sala, ale na pewno nie na miarę XXI wieku. Nasze dzieciaki, także w Ostrowcu Świętokrzyskim będą miały szansę pracować, uczyć się we wspaniałych warunkach – mówił prof. Piotr Gliński, wicepremier.

Po przemówieniach zaproszonych gości został podpisany akt erekcyjny budowanej sali koncertowej. Dyrektor szkoły p. Ewa Jurkowska-Siwiec wraz z przewodniczącą samorządu uczniowskiego zamknęły dokument w metalowej tubie, która została umieszczona w murze powstającego budynku. Następnie bp Krzysztof Nitkiewicz pomodlił się w intencji zgromadzonych i prowadzonego przedsięwzięcia.

Na dalszą część uroczystości zebrani przeszli do tymczasowej sali koncertowej, gdzie wysłuchali koncertu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim.