W trosce o rodzinę

W Sandomierzu zainaugurowano nowy rok formacji i pracy doradców życia rodzinnego oraz słuchaczy Studium Życia Rodziny.

Zadaniem doradców życia rodzinnego jest pomoc narzeczonym, małżonkom i rodzinom poprzez specjalistyczne poradnictwo. Swoją posługę pełnią w parafialnych i dekanalnych poradniach życia rodzinnego oraz Katolickich Centrach Pomocy Rodzinie.

15 września w Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie inaugurujące kolejny rok pracy i posługi doradców życia rodzinnego oraz inauguracja nowego roku kształcenia i formacji w ramach diecezjalnego Studium Życia Rodziny.

Uczestników studium pozdrowił bp Krzysztof Nitkiewicz. Ordynariusz Sandomierski podziękował za włączanie się w inicjatywy pro rodzinne podejmowane przez diecezję. Mówiąc o potrzebie zgłębiania wiedzy teoretycznej, aby móc nią służyć narzeczonym, małżonkom i dzieciom, biskup podkreślił, że należy w pierwszej kolejności troszczyć się o własne życie religijne oraz wzorowo wypełniać swoje obowiązki rodzinne. – Tylko żywa wiara, a jednocześnie połączenie zdobytej wiedzy z pozytywnym doświadczeniem życia rodzinnego, uczynią was w pełni kompetentnymi doradcami – powiedział bp Nitkiewicz.

Następnie Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Cuber, dyrektor Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin, który w homilii wskazał ma aspekt wiary, który jest fundamentem w tworzeniu mocnych więzi rodzinnych i małżeńskich.

Po wspólnej modlitwie dalsza część spotkania dobyła się w sali papieskiej, gdzie wykład pt. „Wsparcie rodziców w sytuacji niepomyślnej diagnozy prenatalnej” wygłosiła Agnieszka Janowska-Rachel, psycholog z Rzeszowa.

Następnie odbyła się dyskusja nad aktualnymi sprawami i problemami związanymi z posługą doradców życia rodzinnego. Organizatorzy przedstawili program spotkań formacyjnych oraz założenia pracy w poradniach i Katolickich Centrach Pomocy Rodzinie na nadchodzący rok. Najbliższym spotkaniem formacyjnym będzie konferencja „Solidarni z Rodziną”, która odbędzie się 29 września w Sandomierzu.

Obecnie na terenie Diecezji Sandomierskiej posługuje 70 doradców życia i rodzinnego, zaś naukę w Studium Życia Rodzinnego w tym roku podjęło 10 osób, na drugim roku studium kształci się 12 przyszłych doradców. – Większość z tych osób posiada już wyższe wykształcenie. Są wśród nich lekarze, nauczyciele, katecheci, pedagodzy, psycholodzy i inni specjaliści. Oprócz przygotowania kierunkowego, posiadają potwierdzone dyplomami kwalifikacje z zakresu psychologii i pedagogiki rodziny oraz teologii małżeństwa i rodziny. Ponadto, każdy doradca posługujący w diecezji otrzymał od Biskupa Diecezjalnego misję kanoniczną, która uprawnia te osoby do posługiwania w poradniach rodzinnych w imieniu Kościoła – poinformował ks. Tomasz Cuber.

Doradcy życia rodzinnego w szczególny sposób angażują się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa. Służą także poradą w zakresie naturalnych metod rozpoznawania płodności, pomagają odkryć przyczyny różnorodnych konfliktów w rodzinie, a także pomagają wypracować możliwości ich rozwiązywania. Rolą doradców jest wspomaganie rodziców w rozwijaniu prawidłowej więzi małżeńskiej i rodzicielskiej.

Przygotowanie do posługi doradcy życia rodzinnego odbywa się w dwuletnim Studium Życia Rodziny działające przy Instytucie Teologicznym w Sandomierzu lub na innych studiach wyższych z zakresu nauk o rodzinie.