Wakacyjne kolonie Caritas

Blisko dwieście dzieci skorzysta z letniego wypoczynku organizowanego przez Sandomierską Caritas. Na letni wypoczynek przyjadą także dzieci z polskich rodzin z Ukrainy i Białorusi.

Kilka dniu temu rozpoczął się pierwszy turnus wakacyjny, na który wjechało 40 dzieci, które wypoczywają w Mszanie Dolnej. – Jak co roku zorganizowaliśmy wakacyjny wypoczynek dla dzieci z rodzin najuboższych, zgłoszonych do nas poprzez parafie, które wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci w Tarnobrzegu oraz w Rudniku nad Sanem spędzą wspaniały czas w polskich górach. Podczas turnusu zaplanowaliśmy szereg atrakcji w postaci wycieczek do Krakowa, Wadowic, spływ Dunajcem oraz zwiedzanie innych ciekawych miejsc. Chcemy, aby te kolonie były dla tych dzieci dobrze i aktywnie spędzonym czasem i okazją do poznania ciekawych miejsc – dodaje ks. Bogdan Pitucha, dyrektor Diecezjalnej Caritas. Turnus w Mszanie Dolnej potrwa dwa tygodnie.
Na początku lipca do ośrodka w Bojanowie przyjedzie pierwsza grupa dzieci polonijnych. – W tym roku będziemy gościli dzieci z Żółkwi i z terenów Zaporoża, gdzie posługuje bp Jan Sobiło, a gdzie wciąż trwają działania wojenne. Z Żółkwi przyjeżdżają pod opieką sióstr Dominikanek, które prowadzą tam polską szkołę. Zaplanowaliśmy dla nich bardzo ciekawy program, w którym z jednej strony chcemy, aby zwiedziły miejsca związane z naszą historią i kulturą, a z drugiej strony, aby dobrze wypoczęły podczas wakacji – podkreśla ks. Bogdan Pitucha. Drugi turnus dla dzieci polonijnych rozpocznie się 5 sierpnia. W kolejnej grupie goszczącej w naszej diecezji będą dzieci z polskich rodzin z terenów Białorusi. Dzieci z rodzin polonijnych podczas wakacji będą poznawać polską kulturę, doskonalić język, poznawać kraj swoich przodków. Wypoczynek dzieci polonijnych został dofinansowany przez środki przyznane przez Polski Senat.
– Letnie kolonie dla dzieci ubogich są finansowane z 1 % podatku, który przekazują na Caritas nasi dobroczyńcy oraz z ofiar składanych podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz Wielkopostnej Jałmużny.
Przez cały czas trwania kolonii dzieci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry, mają zapewnioną opiekę medyczną, pedagogiczną oraz bardzo dobre warunki mieszkaniowe i pełne wyżywienie. Elementem, który wyróżnia kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Sandomierskiej od innych jest ich strona duchowa, w tym wspólna modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej.