Waśniów – Św. Ap. Piotra i Pawła

WAŚNIÓW

Parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła

woj. świętokrzyskie, pow. Ostrowiec Św., gm. Waśniów
27-425 Waśniów, ul. Rynek 30, tel. 41 264 60 13 www.parafiawasniow.sandomierz.opoka.org.pl,
e-mail: kontakt.parafiawasniow@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze wzmianki na temat Waśniowa pochodzą z 1145 r. W tym czasie był on własnością katedry gnieźnieńskiej. Można przypuszczać, iż w Waśniowie istniały już wówczas: karczma, targowisko oraz kościół. Prawa miejskie na prawie średzkim Waśniów otrzymał 7 stycznia 1351 r. za sprawą przywileju lokacyjnego króla Kazimierza Wielkiego (utracił je po powstaniu styczniowym, w 1869 r.). Miasto było własnością zakonną, najpierw klasztoru Kanoników Regularnych w Trzemesznie i Czerwińsku, a następnie klasztoru Cystersów z Wąchocka. Nie jest możliwe ustalenie dokładnej daty powstania parafii w Waśniowie. Z całą pewnością funkcjonowała przed 1326 r., kiedy to płaciła dość znaczne świętopietrze w wysokości 7 grzywien. Posiadała drewniany kościół pw. św. Piotra. Do parafii Waśniów oprócz miasta należało 25 wiosek. W XX w. wydzieliły się z niej parafie Boleszyn i Nagorzyce. Obecny, murowany kościół pw. św. Piotra i Pawła został zbudowany w 1656 r. dzięki staraniom ówczesnego proboszcza Benedykta Delegiewicza. W znacznym stopniu rozbudowany został w 1882 r. Restauracja świątyni miała miejsce w latach 19711975 oraz po 2002 r. (m.in. wymiana pokrycia dachowego, wykonanie centralnego ogrzewania, izolacja fundamentów, odnowienie elewacji). Kościół wymurowany jest z kamienia i pokryty tynkiem, w stylu późnorenesansowym. Przy środkowym przęśle nawy, po obu jego stronach, dostawiono prostokątne kaplice: od północy większą, od południa mniejszą, z przylegającą do niej od zachodu kruchtą. Nawa jest pięcioprzęsłowa, przebudowana w XIX w. Prezbiterium jest kwadratowe, węższe i niższe od nawy. Od północy dobudowana została do niego zamknięta wielobocznie zakrystia. Wnętrze nakrywają sklepienia: w prezbiterium krzyżowe, w nawie i w kaplicach kolebkowe z lunetami. Sklepienia pokryte są delikatną dekoracją stiukową typu żebrowo-ramowego, z uskrzydlonymi główkami puttów. Wyposażenie wnętrza jest barokowe (ambona, krucyfiks na łuku tęczowym, ławki) i rokokowe (ołtarz główny, ołtarze boczne, ołtarze w kaplicach).

Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, zimą 15.00
– w dni powszednie: 17.00, 17.30, zimą 16.00, 16.30
– w święta państwowo zniesione: 8.30, 10.00, 17.00.

Odpusty: św. Piotra i Pawła (29 czerwiec), MB Szkaplerznej (16 lipiec).

Do parafii należą: Czajęcice, Dobruchna (część: numery20-27, 29-61),Małe Jodło (część), Nosów, Nosów Kolonia, Pękosławice, Piotrów, Prusinowice, Strupice, Śnieżkowice, Waśniów, Wojciechowice, Zajączkowice.

Ogólna liczba mieszkańców: 2528.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Tokarski, W. Sierpiński, A. Nowakowski.

Grupy parafialne: Liturgiczna Służba Ołtarza, koła żywego różańca, Legion Maryi, młodzieżowa grupa modlitewna, chór parafialny „Con Anima”, krąg biblijny, Oaza Domowego Kościoła.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 300 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. kan. mgr Ryszard Konecki
Wikariusz - Ks. mgr Marek Pereszlucha (od 2016 r.)