Wdzięczni za rodzinę

W Gorzycach odbyło się bożonarodzeniowe spotkanie duszpasterstwa rodzin.

Diecezjalne spotkanie rodzin rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Gorzycach pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię sprawował również ks. Konrad Fedorowski, referent Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Diecezji Sandomierskiej, proboszcz ks. Mariusz Kozłowski oraz kapłani pełniący posługę dekanalnych duszpasterzy rodzin, grup i stowarzyszeń wspierających rodziny.

Na wspólne spotkanie i modlitwę przybyli członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Sandomierskiej, Domowego Kościoła, Rycerzy Kolumba, doradcy życia rodzinnego, osoby zaangażowane w działalność Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, studenci Diecezjalnego Studium Życia oraz pary małżeńskie z diecezji i parafianie.

Bp Nitkiewicz mówił w kazaniu, że Bóg jest dawcą życia.

Dziękujemy dzisiaj za dar życia, dziękujemy za rodzinę, w której zgodnie z wolą Bożą życie kiełkuje, rodzi się i rozwija. – „Rodzina jest najpiękniejszą ze wszystkich rzeczy, jakie uczynił Bóg” – mówi papież Franciszek. Tylko, że niektórzy podważają model rodziny zgodny z zamysłem Boga. Słyszymy wokół, że każdy ma prawo do założenia rodziny jakiej sobie zapragnie: rodziny tradycyjnej albo związku monopłciowego czy partnerskiego. Bo najważniejsze jest prawo do szczęścia i nikt nie może go ograniczyć. Z drugiej strony relatywizowana jest płeć biologiczna, podważa się role ojca i matki, kamienuje się każdego, kto ma odwagę bronić porządku ustanowionego przez Boga, który stworzył mężczyznę i kobietę, powierzając każdemu własną rolę zgodną z anatomią ciała, czy psychiką.
Podobne próby nie są czymś nowym w dziejach świata i zawsze kończyły się katastrofą, bo nikt nie jest mądrzejszy od Boga. Dlatego nie lękajcie się moi drodzy i dalej stawiajcie na rodzinę. Miłujcie się nawzajem, bądźcie otwarci na życie, módlcie się i pracujcie, uświęcając ten świat w drodze do nieba. Najważniejsze jest świadectwo waszego codziennego życia. Myślę jednak, że powinniśmy także korzystać z innych form wyrażania naszej wiary. Brakuje mi w diecezji marszów dla życia, manifestacji i pikiet w obronie prześladowanych chrześcijan, zbyt małe jest zaangażowanie w ramach wolontariatu oraz w internecie.
Wszystko jednak przed nami, bo ten rok dopiero się zaczyna. Dlatego dziękując za wszystko, co robicie, proszę, abyśmy wspólnymi siłami podjęli nowe wyzwania – powiedział biskup.

Po Mszy Świętej dalsza część spotkania miała miejsce w Domu Parafialnym, gdzie zebrani małżonkowie wraz z rodzinami mogli obejrzeć inscenizacje bożonarodzeniową przygotowaną przez uczniów miejscowej szkoły.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/