Wiązownica – Św. Michała Archanioła

WIĄZOWNICA

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła

woj. świętokrzyskie, pow. Staszów, gm. Staszów
28-200 Staszów, Wiązownica Kolonia 95, tel. 882 599 422
www.parafiawiazownica.pl, e-mail: parafiawiazownica@gmail.com

INFORMACJE O PARAFII

Pierwsze informacje na temat wsi Wiązownica pochodzą z I poł. XI w., kiedy to król Bolesław Chrobry przekazał ją klasztorowi benedyktynów na Łysej Górze. Można przypuszczać, iż istniał w niej wówczas drewniany kościół. Kolejna wzmianka na jej temat pochodzi z XIII w. W 1255 r. król Bolesław Wstydliwy uposażył klasztor i szpital dla ubogich w Zawichoście m.in. dochodami ze wsi Wiązownica. Jednak po kilkunastu latach staje się ona ponownie własnością benedyktynów ze wspomnianego klasztoru. To właśnie im przypisuje się wybudowanie w 1411 r., drugiego drewnianego kościoła pw. św. Michała, który zlokalizowany był w Wiązownicy Małej. Parafia Wiązownica prawdopodobnie została erygowana w 1470 r. Restauracja wspomnianej świątyni miała miejsce w 1736 r. Pomimo tych zabiegów budynek w początkach XIX w. był w bardzo słabym stanie i wewnątrz ustawiono drewniane podpory. W 1817 r. kościół został zamknięty dla użytku publicznego, a nabożeństwa odprawiano w murowanej zakrystii. W Wiązownicy mieszkał jedynie wikariusz, a proboszcz rezydował w pobliskim Strzegomiu. Ostatecznie XV-wieczna świątynia spłonęła od uderzenia pioruna w 1820 r. Przez 25 lat za kościół służyła wiernym drewniana szopa. Nową świątynię wybudowano w poł. XIX w. w Wiązownicy Kolonii. Obecny kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła zbudowano w 1844 r. Wzniesiony został dzięki ofiarności parafian, jak również gen. Wasilija Pogodina (m.in. zakupiono 3 ołtarze z dawnego kościoła pw. Wszystkich Świętych w Koprzywnicy). Świątynia została uroczyście poświęcona przez bpa J. Goldtmanna 29 września 1844 r. W 1916 r. ks. Władysław Kłosiński powiększył kościół o dwie boczne kaplice oraz prezbiterium wg projektu arch. Zygmunta Słomińskiego (późniejszy prezydent Warszawy) z 1912 r. Rozbudowany kościół poświęcił w 1924 r. bp P. Kubicki. Jego restauracja miała miejsce w latach 1988-1990 (konserwacja stropu, głównego ołtarza i polichromii) oraz po 2007 r. (częściowa wymiana więźby dachowej i blachy, konserwacja witraży, osuszenie świątyni). Świątynia jest murowana, klasycystyczna, jej wnętrze jest jednonawowe, ozdobione malowidłami ściennymi z 1924 r. wykonanymi przez malarza Nawrockiego z Częstochowy. Malowidła figuralne przedstawiają Pokłon pasterzy, Ostatnią wieczerzę i św. Stanisława Kostkę. W nawach bocznych nad ołtarzami namalowani są św. Paweł Apostoł i św. Józef Oblubieniec NMP. W kościele znajdują się trzy ołtarze z pocz. XX w.: ołtarz główny pw. Matki Bożej Częstochowskiej i dwa boczne św. Michała Archanioła i św. Barbary.

Msze święte:
– w niedziele i święta: 7.00, 10.00, 12.00, 16.00
– w dni powszednie: 16.00
– w święta państwowo zniesione: 16.00.

Odpusty: św. Michała Archanioła (29 września).

Kaplice dojazdowe

Czajków Północny – kaplica pod wezwaniem bł. Antoniego Rewery, położona 9 km od kościoła parafialnego. W 1998 r. przeniesiono tymczasową kaplicę z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu. Murowaną kaplicę wybudowano w latach 2001-2002 wg projektu Zygmunta Drzymalskiego. Uroczystego poświęcenia dokonał bp A. Dzięga 30 kwietnia 2006 r. Jest to budowla kamienna, nakryta dwuspadowym dachem zwieńczonym wieloboczną sygnaturką z pseudo-transeptem. Kaplica jest budynkiem współczesnym, jednak jej architektura nawiązuje do formy tradycyjnej. We frontonie i ścianach bocznych znajdują się łukowate okna z kamiennymi „kluczami” u góry, okazałe gzymsy pod spadami dachu oraz dekoracyjne kamienne kuliste detale na narożnikach i szczycie fasady. Układ kościoła jest pseudo-bazylikowy od strony formy, zaś od strony dekoracji wnętrze jest ciepłe i jasne.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 8.30
– – w dni powszednie: 18.00 (w zależności od potrzeby).
Odpust: bł. Antoniego Rewery (12 czerwca).

Smerdyna – kaplica pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej, położona 6 km od kościoła parafialnego. W 2006 r. metalową kaplicę z Czajkowa Północnego przewieziono do Smerdyny. Poświęcił ją na tym miejscu bp A. Dzięga 30 kwietnia 2006 r.
Msze święte:
– w niedziele i święta: 17.30
– w dni powszednie: 18.00 (w zależności od potrzeby).
Odpust: św. Urszuli Ledóchowskej (29 maja)

Do parafii należą: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, Łukawica (część numery: 1-47, 54-56, 61-62, 67, 71, 75-78, 81dk), Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Mała.

Ogólna liczba mieszkańców: 3534.

Kapłani pochodzący z parafii: J. Opala, T. Sosnowski, A. Sosnowski, M. Piotrowski, P. Maciąg.

Siostry zakonne pochodzące z parafii: M. Pisarska, A. Wrona, T. Sojka, B. Potalska.

Grupy parafialne: koła żywego różańca, Koło Misyjne Dzieci, Koło Przyjaciół WSD, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, Parafialny Zespół Caritas, schola, Szkolny Klub Wolontariatu.

Cmentarz: parafialny, odległość od kościoła 50 m.

OBSADA PERSONALNA

Proboszcz - Ks. mgr Zbigniew Gajewski (od 2019 r.)
Wikariusz - Ks. mgr Krzysztof Cisowski (od 2018 r.)