Widzieć, ocenić i działać

Odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Głównej III Synodu Diecezji Sandomierskiej.

4 listopada miało miejsce trzecie spotkanie robocze synodalnej Komisji Głównej, w którym uczestniczyli bp Krzysztof Nitkiewicz, bp senior Edward Frankowski, Przewodniczący komisji synodalnych oraz pozostali członkowie gremium. Obrady prowadził ks. kan. Witold Płaza, Sekretarz Generalny Synodu.

Przewodniczący poszczególnych komisji tematycznych zdali relację z odbytych zebrań i stanu prac nad projektami dokumentów synodalnych. W trakcie obrad przedyskutowano między innymi: postulat ustanowienia świeckich szafarzy Komunii Świętej, zdobywanie uprawnień do nauczania religii przez nauczycieli innych przedmiotów, przygotowanie do sakramentów osób niepełnosprawnych, kompetencje rad parafialnych, sytuację sanktuariów oraz duszpasterstwa akademickiego. Do końca 2017 r. komisje opracują w formie pisemnej zagadnienia z zakresu własnej kompetencji. Na ich podstawie zostanie zredagowany dokument roboczy, który będzie poddany szerokiej konsultacji w diecezji.