Wiedza, wiara i wolność

Akademia ku czci teologa i filozofa odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu.

Doroczna uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona teologów i naukowców rozpoczęła się od Mszy św. w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła, której przewodniczył bp senior Edward Frankowski. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani pracujący w seminarium i w urzędach kurialnych oraz księża przybyli z diecezji. We Mszy św. uczestniczyli klerycy, siostry zakonne i przedstawiciele stowarzyszenia przyjaciół WSD oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Ostrowca Świętokrzyskiego. W homilii ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny odnosząc się do fragmentu Ewangelii o uciszeniu burzy na morzy przez Jezusa podkreślił konieczność zaufania Bogu nawet w obliczu największych doświadczeń i niebezpieczeństw.

Na drugą część spotkania uczestnicy udali się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Obecny na spotkaniu bp Krzysztof Nitkiewicz rozpoczynając część naukową nawiązał w swoim słowie do książki o św. Tomaszu z Akwinu autorstwa Chestertona, będącej zarazem swoistym kompendium nauki Kościoła katolickiego.

– Idea dorocznych akademii ku czci św. Tomasza wychodzi niejako z założenia, że myśl tomistyczna = katolicyzm. To ma swoje uwarunkowania historyczne, sięgające papieży Leona XIII i św. Piusa X, a może jeszcze dalej. Dzisiejsze spojrzenie jest bardziej pluralistyczne, różnorodne. Jednak nauka św. Tomasz, a zarazem świadectwo jego życia są nadal ważną pomocą dla osób dążących do poznania Boga i Kościoła oraz prawdy o człowieku i świecie  – powiedział biskup.

Następnie ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny wygłosił wykład na temat „Personalistyczny wymiar wolności w Traktacie o człowieku św. Tomasza z Akwinu”. – Według personalizmu wolność odnosi się nie tylko do jednostki, ale również do wspólnoty osób, społeczności, która jest tu traktowana personalnie. Personalizm stoi na stanowisku, że podmiotem wolności jest cała osoba, a nie tylko wola jako jedna z władz bytu ludzkiego. Swoje źródło i oparcie ludzka wolność znajduje w Bogu, który nie stanowi zagrożenia lub negacji wolności człowieka, lecz jest jej warunkiem i sprawcą. Wolność nie jest więc kategorią samą dla siebie, ale posiada swój cel, którym jest samospełnienie w Bogu. Wolność ludzka zarówno w aspekcie jednostkowym jak i wspólnotowym z racji swój doczesności i przygodności domaga się odkupienia przez Boga – podkreślał prelegent.

Akademię uświetnił swoim śpiewem chór alumnów.