Wielki Czwartek Bożej Miłości

W wielkoczwartkowy wieczór w kościołach diecezji sprawowana była Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczęła obchody Triduum Paschalnego, w trakcie którego wspominamy Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

W Bazylice katedralnej w Sandomierzu Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Eucharystię koncelebrowali księża z parafii katedralnej, Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego oraz kapłani seniorzy. We wspólnej modlitwie uczestniczyli seminarzyści, siostry zakonne oraz mieszkańcy miasta. Liturgię swoim śpiewem ubogacił Chór katedralny i schola parafialna.

Podczas homilii Biskup Ordynariusz wyjaśnił sens Triduum paschalnego.

– Z punktu widzenia życia religijnego, to są najważniejsze dni w ciągu całego roku kościelnego. Przecież przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa zostały odkupione nasze winy. On ciągle obdarowuje nas swoją miłością, przebacza coraz to nowe grzechy, uwalnia od więzów zła i daje prawdziwe życie. Słusznym jest więc, abyśmy mu towarzyszyli w godzinie męki i zmartwychwstania, abyśmy z Nim czuwali, cierpieli i umierali – zaznaczył kaznodzieja.

Przestrzegał jednak przed rytualizmem, który nie przekłada się na postawę miłości, wyrażoną w geście umycia nóg.

– Słowa i gesty Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy nabrzmiewają miłością. Jej wypełnieniem jest śmierć na krzyżu, Najświętsza Ofiara uobecniona w Eucharystii. To czyńcie na moją pamiątkę – nakazuje nam Zbawiciel. – Spotykajcie się na Eucharystii i miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem, czyli aż do końca – powiedział biskup.

Po homilii nastąpił obrzęd obmycia nóg, będący powtórzeniem gestu Chrystusa obmywającego nogi swoim uczniom. Biskup Ordynariusz dokonał obmycia nóg dwunastu mężczyznom, wskazując na postawę służby w życiu każdego wierzącego wobec drugiego człowieka.

Liturgię wielkoczwartkową zakończyła procesja, w której odprowadzono Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie do ołtarza adoracji, ciemnicy, gdzie wierni mogą go adorować w osobistej modlitwie.

PODZIEL SIĘ
Ks. Grzegorz Słodkowski
Rzecznik Diecezji Sandomierskiej
tel. 665 071 881
rzecznik@diecezjasandomierska.pl
Redaktor "Gościa Sandomierskiego"
http://sandomierz.gosc.pl/