WIELKI PONIEDZIAŁEK

Foto. Fotolia/Gstudio Group

EWANGELIA (J 12,1-11)
Namaszczenie w Betanii

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano.
Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”.
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Szaleństwo miłości

Jezus odwiedził dom Łazarza po raz kolejny. Tym razem został w nim przyjęty jak prawdziwy Zbawiciel. Jakże wielka musiała być wdzięczność Marii. Dzięki Jezusowi jej brat dopiero co powrócił z krainy śmierci do świata życia. Maria w pełnym kobiecej czułości geście namaszczenia stóp Jezusa wyraża swoją miłość, a jednocześnie, choć sama o tym jeszcze nie wie, czyni proroczy gest zapowiadający Jego Śmierć. Szalenie nietaktowna i krzywdząca jest reakcja Judasza. Przecież autentyczną miłość nie zawsze da się wcisnąć w ramy racjonalności. Ona ma coś z szaleństwa. A czyż szaleństwem miłości nie była ofiara krzyża?

Boże, Ty przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Twojego Syna potwierdziłeś Przymierze zawarte niegdyś ze swoim ludem. Prowadź mnie wraz z całym swoi Kościołem, którego jestem częścią, drogą miłości i nawrócenia.

www.edycja.plRozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2018”
Autor: O. Jarosław Krawiec OP
Edycja Świętego Pawła

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com