Wielkopostne dzieła miłosierdzia

Diecezjalna Caritas rozpoczęła akcję Jałmużna wielkopostna oraz „Dar juniora dla seniora”.

Od pierwszych dni Wielkiego Postu w parafiach i szkołach są rozprowadzane skarbonki, w które każdy może odkładać dobrowolne ofiary pieniężne stanowiące osobistą jałmużnę na rzecz potrzebujących. Sandomierska Caritas przygotowała 22 tys. skarbonek, które za pośrednictwem parafii i katechetów trafią do dzieci i rodzin. W Niedzielę Miłosierdzia skarbonki zostaną zebrane przez Parafialne Zespoły Caritas, a zebrane środki będą przeznaczone dla najuboższych w poszczególnych parafiach.

– Wielki Post mobilizuje nas do czynów miłosierdzia i uczynków pokutnych takich jak jałmużna, post i modlitwa. Poprzez nasze umartwienie i rezygnację z rzeczy, które stanowią dla nas przyjemność możemy wspomóc osoby potrzebujące. Każda rodzina może przez czas wielkiego postu odkładać swoją jałmużnę, aby w Niedzielę Miłosierdzia złożyć ten wielkopostny dar na rzecz potrzebujących. Odkładane ofiary do skarbonek wielkopostnych posłużą do wsparcia osób najbiedniejszych z naszych parafii. W tym roku taką pomocą chcemy objąć osoby starsze. Szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, aby włączyły się w akcję „Dar juniora dla seniora” – mówił ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Diecezjalnej Caritas. Akcja ma charakter ekumeniczny – zaangażowane są w nią także organizacje charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelickiego. Kolejną akcją charytatywną są rozprowadzane Baranki wielkanocne. Sandomierska Caritas przygotowała 40 tys. baranków z białej czekolady. Dochód ze sprzedaży w jednej części będą mogły wykorzystać Parafialne Zespoły Caritas. Druga część zasili fundusz, z którego Caritas organizuje wakacyjny wypoczynek dla najuboższych dzieci.

– Zakup wielkanocnego baranka to nasze wsparcie dzieł prowadzonych przez Caritas. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich. Jednym z uczynków wielkopostnych jest także modlitwa. Zachęcamy do pamięci podczas uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych o osobach ubogich i potrzebujących naszego duchowego wsparcia – dodał ks. B. Pitucha. Akcję możemy wesprzeć wysyłając sms na numer 72052 Z hasłem „Pomagam”. Jednym z uczynków wielkopostnych jest także modlitwa. Zachęcamy do pamięci podczas uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych o osobach ubogich i potrzebujących naszego duchowego wsparcia – dodał ks. B. Pitucha.

Caritas Diecezji Sandomierskiej zaprasza także do wzięcia Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności pod hasłem „Tak, Pomagam”, która odbędzie się w dniach 29-30 marca 2019 roku. Celem zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych do przechowywania, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, kasze, płatki kukurydziane, olej, konserwy, dżemy, przetwory warzywne i owocowe, herbata, kakao, słodycze, itp. Zbiórka Żywności na terenie Diecezji Sandomierskiej zostanie przeprowadzona w: Sandomierzu, Tarnobrzegu, Gorzycach, Milczanach, Samborcu, Łoniowie, Chmielowie, Koprzywnicy, Dwikozach, Skopaniu, Stalowej Woli, Nisku, Rudniku nad Sanem, Jeżowem, Janowie Lubelskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, Opatowie i Staszowie. – Żywność zebrana w czasie XVI Zbiórki Żywności zostanie przeznaczona na przygotowanie żywnościowych paczek wielkanocnych dla najuboższych rodzin i osób samotnych z terenu Diecezji Sandomierskiej, które zwracają się z prośbą o pomoc do naszej Caritas. W zbiórce weźmie udział około 650 wolontariuszy.