Wielkopostne dzieła miłosierdzia

Diecezjalna Caritas rozpoczęła akcję Jałmużna wielkopostna 2018.

Od pierwszych dni Wielkiego Postu w parafiach i szkołach są rozprowadzane skarbonki, w które każdy może odkładać dobrowolne ofiary pieniężne stanowiące osobistą jałmużnę na rzecz potrzebujących. Sandomierska Caritas przygotowała 30 tys. skarbonek, które trafią do parafii i katechetów. W Niedzielę Miłosierdzia skarbonki zostaną zebrane przez Parafialne Zespoły Caritas, a zebrane środki będą przeznaczone dla najuboższych w poszczególnych parafiach.

– Czas Wielkiego Postu skłania nas do pełnienia uczynków pokutnych takich jak jałmużna, post i modlitwa. Poprzez nasze umartwienie i rezygnację z rzeczy, które stanowią dla nas przyjemność możemy wspomóc osoby potrzebujące. Odkładane ofiary do skarbonek wielkopostnych posłużą do wsparcia osób najbiedniejszych z naszych parafii. W tym roku taką pomocą chcemy objąć osoby starsze. Szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież, aby włączyły się w akcję „Dar juniora dla seniora” – mówił ks. Bogusław Pitucha, dyrektor Diecezjalnej Caritas. Skarbonki będą rozprowadzane już od I niedzieli Wielkiego Postu w parafiach i przez katechetów w szkołach. Akcja ma charakter ekumeniczny – zaangażowane są w nią także organizacje charytatywne Kościołów prawosławnego i ewangelickiego.

Kolejną akcją charytatywną są rozprowadzane baranki wielkanocne. Sandomierska Caritas przygotowała 30 tys. baranków z białej czekolady. Dochód ze sprzedaży w jednej części będą mogły wykorzystać Parafialne Zespoły Caritas. Druga część zasili fundusz, z którego Caritas organizuje wakacyjny wypoczynek dla najuboższych dzieci. – Zakup wielkanocnego baranka to nasze wsparcie dzieł prowadzonych przez Caritas. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli zorganizować wakacyjny wypoczynek dla dzieci z rodzin ubogich. Akcję możemy wesprzeć wysyłając sms na numer 72052 Z hasłem „Pomagam”. Jednym z uczynków wielkopostnych jest także modlitwa. Zachęcamy do pamięci podczas uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych o osobach ubogich i potrzebujących naszego duchowego wsparcia – dodał ks. B. Pitucha.