Wielkopostny dzień skupienia osób konsekrowanych

W sobotę 16 marca odbył się w Sandomierzu wielkopostny dzień skupienia dla osób konsekrowanych z diecezji. O poprowadzenie skupienia poproszony został ks. Krystian Musiał. Za motto swoich rozważań wziął słowa św. Brata Alberta Chmielowskiego: „Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy się samych”.

W pierwszej konferencji, opierając się na słowach Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy (Łk 22,19) mówił, że „Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem”, a w drugiej, w formie swego rodzaju pytań do rachunku sumienia, że „Skąpy jest ten, kto nie jest jak On”. Obydwa tematy zaś znalazły swoje dopełnienie w homilii, która była zachętą, by „Dawać siebie samych”.

Zgodnie ze stałym już programem comiesięcznych zjazdów osób konsekrowanych w naszej diecezji, między konferencjami był czas na spotkanie wspólnotowe w refektarzu, gdzie przy kawie lub herbacie uczestniczki mogły ze sobą porozmawiać, podzielić się doświadczeniami z pracy, wysłuchać ogłoszeń i snuć plany na kolejne spotkania.

Przed Mszą św. kończącą spotkanie, miało miejsce najpierw wystawienie Najświętszego Sakramentu, by Siostry trwając w ciszy i adorując Jezusa, mogły powierzyć Mu siebie i swoje prośby oraz przemedytować zasłyszane treści, do czego prelegent gorąco zachęcał, a nawet treścią rozważań wprowadził już słuchaczki w klimat medytacji. Inaczej też niż dotychczas bywało, pierwszą konferencję poprzedziła modlitwa brewiarzowa – Godzina Przedpołudniowa.

W Dniu skupienia wzięło tym razem udział niewiele ponad 30 Sióstr. Niemniej te, które były obecne odjechały zadowolone i duchowo ubogacone. Posługa liturgiczna oraz w refektarzu przypadła tym razem Siostrom św. Jadwigi Królowej z Zawichostu.

s. Klara Radczak

PODZIEL SIĘ
Red.
Redakcja Diecezji Sandomierskiej w Internecie
Email: wiadomosci.diecezja@gmail.com