Wielkotygodniowa Liturgia Godzin

W poranek Wielkiego Piątku w bazylice katedralnej bp Krzysztof Nitkiewicz przewodniczył wspólnej modlitwie brewiarzowej.

Zgodnie z tradycją w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w sandomierskiej katedrze jest odmawiana wspólnie Jutrznia oraz Godzina Czytań.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym roku, zgromadziła ona kapłanów, alumnów seminarium, siostry zakonne i osoby świeckie. Jest to wspólna modlitwa pozwalająca pogłębić przeżywanie Triduum Paschalnego poprzez modlitwę tekstami brewiarzowymi. W tej modlitwie uświęcenia czasu Kościół towarzyszy Chrystusowi podejmującemu dzieło Zbawienia, rozważa tajemnice Jego śmierci i czuwa oczekując na Jego zmartwychwstanie.

W Wielką Sobotę zapraszamy do bazyliki katedralnej na wspólną modlitwę o godz. 9.00.