Wiernie i wytrwale

Tarnobrzeskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną obchodziło 35. lat działalności.

Foto. Ks. Tomasz Lis

Przed z górą trzema dekadami, grupa Tarnobrzeżan dostrzegła potrzebę otoczenia pomocą opiekuńczo-edukacyjną osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podjęto działania na rzecz zorganizowania miejsca, gdzie ludzie ci mogliby się spotykać i otrzymać odpowiednie i fachowe wsparcie.

Zespół kierowany przez Zofię Trochimowicz-Warga rozpoczął organizowanie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności. Podjęto działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. W tę sferę działań dobroczynnych i charytatywnych zaangażowano władze samorządowe, instytucje społeczne i kościele.

Uroczystość 35. lecia działalności tarnobrzeskiego koła rozpoczęła Msza św. dziękczynna w kościele pw. Chrystusa Króla w Tarnobrzegu, celebrowana pod przewodnictwem ks. prałata Jana Biedronia, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie w Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się gala jubileuszowa, podczas której wręczono odznaczenia  dla osób angażujących się w pomoc niepełnosprawnym.

Medale „Fideliter et Constanter” (wiernie i wytrwale) otrzymały panie Barbara Zych, Teresa Huńka i Danuta Wójcikowska, które od samego początku były zaangażowane w działalność tarnobrzeskiego koła.

– Myślę, że każdy z nas ma otwarte serce na rzecz osób, które naszej pomocy potrzebują w sposób szczególny. To wyróżnienie obliguje, by robić więcej, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy jeszcze za mało, być dać tym osobom odrobinę szczęścia i poczucie normalności – podkreślała Barbara Zych.

Pośród wyróżnionych znaleźli się biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz oraz ks. Adam Marek. Biskup Ordynariusz zauważył, że chociaż największą zasługą tarnobrzeskiego koła jest bezpośrednia pomoc osobom dotkniętym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, ważne jest także kształtowanie społecznej wrażliwości na te problemy.

– Tego uczy nas Chrystus, który w imię miłości bliźniego przełamywał stereotypy i uprzedzenia. On nam przypomina, że każdy potrzebujący powinien stać się dla nas najważniejszym człowiekiem na świecie, którego mamy pokochać całym sercem. Podobne przesłanie płynie od rodziców, wolontariuszy i stowarzyszeń zaangażowanych w pomoc  osobom niepełnosprawnym. Za to również jesteśmy wam wdzięczni – podkreślał bp Nitkiewicz.

Galę jubileuszową podsumował występ podopiecznych placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które zaprezentowały programy artystyczne.